Tweede Kamerleden in debat over Mobiliteitsvisie 2050

Nieuws

23 mei 2023

debat over de Mobiliteitsvisie 2050

Op maandag 22 mei 2023 vond er een lunchdebat plaats op ons kantoor in Den Haag, waarbij Tweede Kamerleden Suzanne Kröger (GroenLinks) en Barry Madlener (PVV) in debat gingen over de Mobiliteitsvisie 2050. Het debat werd geleid door collega Simon Bleijenberg en voorafgegaan door een introductie van Wim Korver (directeur) over de hoofdlijnen van de Mobiliteitsvisie.

Over de Mobiliteitsvisie 2050

De Mobiliteitsvisie 2050 is een integraal mobiliteitsbeleid voor de toekomst, dat onlangs naar de Tweede Kamer is gestuurd door minister Harbers en staatssecretaris Heijnen. Het beleid heeft als ambitie dat iedereen in Nederland het recht heeft om zich te kunnen verplaatsen, over de weg en met het ov, door de lucht en over het water, en waarbij ook maatschappelijke en economische vitale functies meer centraal worden gesteld.

Het beleid bevat vier hoofdlijnen:

 • Integrale doelen voor bereikbaarheid
 • Het inzetten van de juiste mobiliteit op de juiste tijd en plaats
 • Een mobiliteitssysteem dat voldoet aan de normen voor duurzaamheid, gezonde leefomgeving en veiligheid
 • Een gebiedsgerichte uitwerking van deze hoofdlijnen

Debat bij Goudappel

Tijdens het debat werden vier stellingen besproken, die betrekking hadden op verschillende aspecten van de Mobiliteitsvisie. De stellingen waren:

 • Mensen die zich geen auto kunnen veroorloven, moeten overal in Nederland vitale functies binnen een acceptabele reistijd kunnen bereiken met het openbaar vervoer.​
   
 • De Rijksoverheid moet zich actief bemoeien met het vestigingsbeleid van voorzieningen om te zorgen dat vitale functies zoals zorg, onderwijs en winkels overal in Nederland binnen een acceptabele reistijd bereikbaar zijn.​
   
 • Er moet meer geld naar het verbeteren van de bereikbaarheid van gebieden met een achterstand in bereikbaarheid, en minder geld naar het beter bereikbaar maken van economische toplocaties.​
   
 • Om klimaatdoelstellingen te halen, is het acceptabel om mobiliteit van mensen over langere afstanden te beperken.​

De Tweede Kamerleden gaven hun visie op deze stellingen en gingen met elkaar in discussie. Er was ook ruimte voor vragen uit het publiek. We blikken terug op een levendig debat dat liet zien hoe verschillend de meningen en belangen zijn rondom de Mobiliteitsvisie 2050.

Lunchdebat locatie Den Haag

Meer weten over de Mobiliteitsvisie 2050? Lees hier de Kamerbrief over de Hoofdlijnennotitie.