Goudappel mee op handelsmissie Californië

Nieuws

5 september 2022

Maxima aan tafel VS

Nederlandse kennis delen op het gebied van duurzame en slimme mobiliteit en waardevolle contacten leggen. Dat was van 5 t/m 9 september het doel van de handelsmissie naar Californië, georganiseerd door het RVO en de Dutch Cycling Embassy. Ook Goudappel was erbij.

Tijdens het bezoek brachten koningin Máxima, Vivianne Heijnen (staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat), Ernst Kuipers (minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en Robbert Dijkgraaf (minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) samen met verschillende Nederlandse bedrijven een bezoek aan verschillende plekken in San Francisco en Los Angeles.

Gevarieerd programma

Namens Goudappel waren Jos van Kleef (algemeen directeur) en Richard ter Avest (adviseur mobiliteit & ruimte) aanwezig bij het bezoek, dat bestond uit een gevarieerd programma van seminars, excursies en uitwisseling van kennis, producten en innovaties.

In San Francisco kwamen onder andere stedelijke uitdagingen en mobiliteit, digitale oplossingen en het gebruik van infrastructuur aan bod.

De Bay Area is vergelijkbaar met de Randstad in Nederland qua omvang, dichtheid en uitdagingen voor de komende jaren: verstedelijkingsopgave, klimaatverandering (hittestress, stijgend zeewaterniveau), leefbaarheid, verkeersveiligheid, bereikbaarheid en gelijkheid/equity.

De handelsmissie werd verder vervolgd in Los Angeles, waar fiets hoog op de beleids- en uitvoeringsagenda staat. Dat thema stond dan ook centraal tijdens een bezoek aan de stad, dat (uiteraard) op de fiets plaatsvond.

Foto handelsmissie peace 3

Bron: Dutch Cycling Embassy

Afspraken voor samenwerking

De week werd afgesloten met het verbinden van Nederlandse stedelijke mobiliteitsoplossingen met de Amerikaanse uitdagingen. Zo zijn er MoU’s (Memorandum of Understanding) ondertekend voor meer samenwerking op het gebied van duurzame mobiliteit, technologische vernieuwing en elektrificering.

We kijken terug op een geslaagd bezoek waarin we een goed beeld hebben gekregen van de markt in Californië en ook kansen zien om met partner(s) daar samen te werken in projecten. De eerste afspraken zijn reeds gemaakt. Daarnaast was het een mooie gelegenheid om samen op te trekken met een paar van onze huidige (publieke) opdrachtgevers en de aanwezige bedrijven.