Onderzoek: De winst van een verdichte stad

Achtergrond

verdichting

Praktijkvoorbeelden uit Rotterdam en Zwolle maken duidelijk: kies voor verdichting in de stad in combinatie met groen, fietsen, wandelen en deelmobiliteit bóven ruimte voor de eigen auto, en het levert op alle fronten winst op. Hoe is verdichting lokaal mogelijk? Wat levert het op? Wat is de impact op mobiliteit?

Hierop lag de focus in de nieuwe onderzoeksopdracht voor KAW Architecten, Ecorys en Goudappel. Christiaan Kwantes (adviseur bij Goudappel) houdt zich in een artikel voor DMI bezig met het mobiliteitsvraagstuk.

Lees het artikel hier