Sluit het daadwerkelijke autobezit in uw gemeente aan bij de geldende parkeernormen?

Achtergrond

parkeernorm

Parkeernormen en kencijfers worden gebruikt om te berekenen hoeveel parkeerruimte er nodig is bij nieuwe (woning)bouwontwikkelingen. Uit onderzoek van Goudappel blijkt echter dat veel parkeernormen veel te hoog zijn vergeleken met het daadwerkelijke autobezit.

Die conclusie doen we op basis van onderzoek van CBS-microdata. Vooral (maar niet alleen) voor sociale woningbouw en appartementen zijn parkeernormen vaak veel te hoog. Het gebruik van deze data geeft gemeenten de kans om de huidige parkeernormen te beoordelen of als hulp bij het opstellen van nieuwe parkeernormen.

Voor ontwikkelaars kan de data aantonen dat geldende parkeernormen te hoog zijn. Dat is een goede aanleiding voor een uitgebreidere analyse en een gesprek met de gemeente over het mogelijk afwijken van de parkeernorm. Zo voorkomen we dat er onnodig veel parkeerplaatsen worden aangelegd in gebieden die we liever zouden gebruiken voor meer groen en leefbare openbare ruimte.

Weten hoe parkeernormen zich in uw gemeente verhouden tot het daadwerkelijke autobezit? Lees meer over ons onderzoek op deze pagina of bekijk de resultaten direct zelf op www.passendeparkeernorm.nl.

In een artikel voor Vexpansie vertellen we meer over het onderzoek

Meer weten?

Zijn uw parkeernormen aan actualisatie toe? Of denkt u dat u goede redenen heeft om af te wijken van parkeernormen? Wij helpen u graag met het op de juiste wijze interpreteren van de data, deze aan te vullen (met gegevens over parkeren door voertuigen met grijze kentekens en bezoekers) en uw casus/project op de juiste manier te duiden in de context van omgeving en omliggende functies. Zo zorgen we samen voor meer betaalbare woningen in een betere woon- en leefomgeving.

In gesprek gaan over passende parkeernormen?

We helpen u graag om uw parkeernormen te baseren op de juiste data.

Neem contact op