OmniTRANS Horizon: toekomstbestendig verkeersmodel

Oplossing

Deelmobiliteit auto

De maatschappij verandert in rap tempo, met grote consequenties voor ons mobiliteitsgedrag. We werken steeds meer flexibel en vaker vanuit huis. Het bezit van een auto is voor de jongere generatie minder belangrijk: deelmobiliteit wint terrein. De roep om een groenere leefomgeving zwelt aan, met meer ruimte voor wandelaar en fietser, terwijl de verstedelijking tegelijkertijd toeneemt. Het veranderende verplaatsingsgedrag kan door traditionele verkeersmodellen steeds lastiger worden verwerkt. Daarom introduceren wij een verkeersmodel dat klaar is voor de toekomst: OmniTRANS Horizon.

Modelleren met het oog op de toekomst

Mobiliteit verschilt sterk per doelgroep. Jongeren verplaatsen zich anders dan senioren, en twee werkende ouders reizen weer anders dan een alleenstaande dertiger. Daarom is het van belang dat een verkeersmodel beleidsmaatregelen kan doorrekenen, gericht op specifieke doelgroepen. Hierdoor wordt meetbaar én zichtbaar of een maatregel ook écht werkt. Daarnaast moet een verkeersmodel ook nieuwe mobiliteitsvormen kunnen meenemen in de berekeningen, zoals deelscooters, e-bikes en steps, maar ook concepten als MaaS en Hubs en op termijn zelfrijdende auto’s, om voorbereid te zijn op de toekomst. 

Ons nieuwste verkeersmodel OmniTRANS Horizon biedt die mogelijkheden:

  • Inzicht in mobiliteitsgedrag op doelgroep niveau
  • Het onderzoeken van beleidsmaatregelen, gericht op specifieke doelgroepen
  • Nieuwe én toekomstige mobiliteitsconcepten verwerken in de berekeningen

Een nieuwe generatie verkeersmodellen

OmniTRANS Horizon

Een nieuw en uniek verkeersmodel

OmniTRANS Horizon is uniek in de markt van verkeersmodellen vanwege de volgende kenmerken:

  • Het model is tour based en rekent dus niet met afzonderlijke verplaatsingen, maar met het complete, dagelijkse verplaatsingsgedrag (ritketens).
  • Het is een micromodel dat rekent op hoog detailniveau op basis van individuen i.p.v. met gemiddeld gedrag. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de persoonlijke kenmerken van de inwoners en bezoekers, de samenstelling van hun specifieke huishouden en eerder gemaakte ritten op de dag.
  • Het model is modulair en dus eenvoudig uit te breiden met nieuwe modaliteiten of vervoersconcepten, zonder dat dit ingrijpende aanpassingen in het model behoeft.
  • Het elimineert statistische ruis, waardoor modelruns onderling vergelijkbaar blijven. Modelspecialisten zijn het er over eens dat microsimulatiemodellen de toekomst zijn voor onze mobiliteitsvragen. Dit soort modellen genereert normaal gesproken een bepaalde vorm van ‘ruis’ in de uitkomsten doordat deze op kansverdelingen zijn gebaseerd. Omnitrans Horizon is wereldwijd de eerste microsimulatie die deze ruis elimineert. Lees hier hoe dat werkt.
  • Geen standaardoplossing, maar een modeltype waarin veel maatwerk mogelijk is afhankelijk van uw specifieke regio en beleidsvoorkeuren. 

Bekijk ook ons whitepaper over de 3 D's, waarin we ingaan op hoe verkeersmodellen Doelgroepen moeten kunnen onderscheiden, met Deelmobiliteit om moeten kunnen gaan, en door het gebruik van Data de actualiteit beter moeten kunnen volgen. 

OmniTRANS Horizon in de praktijk

OmniTRANS Horizon wordt door verschillende provincies en gemeenten gebruikt. Na Almere hebben ook Zwolle, de regio Drechtsteden en de regio Midden-Holland gekozen voor deze nieuwste generatie verkeersmodellen.

Lees meer over OmniTRANS Horizon in de praktijk

Neem contact op

We bespreken graag met u hoe we uw beleidsvraagstuk met OmniTRANS Horizon kunnen oplossen. Strategische verkeersmodellering is één van de belangrijkste specialismen van Goudappel. Ruim 70% van de gemeentelijke en regionale verkeersmodellen wordt door ons gemaakt en onderhouden. Meer weten? Bekijk de veelgestelde vragen over OmniTRANS Horizon of neem contact op via onderstaande button.

Ga met ons in gesprek

Benieuwd naar wat OmniTRANS Horizon voor u kan betekenen?

Neem contact op met Bastiaan