OmniTRANS Horizon: toekomstbestendige verkeersmodellering

Oplossing

Deelmobiliteit auto

De maatschappij verandert in rap tempo, met grote consequenties voor ons mobiliteitsgedrag. We werken steeds meer flexibel en vaker vanuit huis. Het bezit van een auto is voor de jongere generatie minder belangrijk: deelmobiliteit wint terrein. De roep om een groenere leefomgeving zwelt aan, met meer ruimte voor wandelaar en fietser, terwijl de verstedelijking tegelijkertijd toeneemt. Het veranderende verplaatsingsgedrag kan door traditionele verkeersmodellen steeds lastiger worden verwerkt. Daarom introduceren wij een totaaloplossing voor verkeersmodellering die klaar is voor de toekomst: OmniTRANS Horizon.

Modelleren met het oog op de toekomst

Mobiliteit verschilt sterk per doelgroep. Jongeren verplaatsen zich anders dan senioren, en twee werkende ouders reizen weer anders dan een alleenstaande dertiger. Daarom is het van belang dat een verkeersmodel beleidsmaatregelen kan doorrekenen, gericht op specifieke doelgroepen. Hierdoor wordt meetbaar én zichtbaar of een maatregel ook écht werkt. Daarnaast moet een verkeersmodel ook nieuwe mobiliteitsvormen kunnen meenemen in de berekeningen, zoals deelscooters, e-bikes en steps, maar ook concepten als MaaS en Hubs en op termijn zelfrijdende auto’s, om voorbereid te zijn op de toekomst. 

Binnen OmniTRANS Horizon introduceren wij onze unieke microvraagmodelleringstechniek die we Octavius noemen. Hiermee bieden wij de volgende mogelijkheden:

  • Inzicht in mobiliteitsgedrag op doelgroep niveau
  • Het onderzoeken van beleidsmaatregelen, gericht op specifieke doelgroepen
  • Nieuwe én toekomstige mobiliteitsconcepten verwerken in de berekeningen

Een nieuwe generatie verkeersmodellen

OmniTRANS Horizon

Octavius: een unieke microvraagmodelleringstechniek

De microvraagmodelleringtechniek Octavius, die onderdeel uitmaakt van onze toolbox voor toekomstbestendige verkeersmodellering OmniTRANS Horizon, is uniek in de markt van verkeersmodellen vanwege de volgende kenmerken:

  • Octavius rekent met individuele personen en is daardoor per definitie tour based. Er wordt gerekend met het complete dagelijkse verplaatsingsgedrag (ritketens) en niet met losse afzonderlijke verplaatsingen zonder samenhang. 
  • Het maakt het mogelijk te rekenen op hoog detailniveau op basis van gedrag van individuen in plaats van met gemiddeld gedrag. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de persoonlijke kenmerken van de inwoners en bezoekers, de samenstelling van hun specifieke huishouden en eerder gemaakte ritten op de dag.
  • Het maakt het mogelijk een model modulair op te bouwen en dus eenvoudig uit te breiden met nieuwe modaliteiten of vervoersconcepten, zonder dat dit ingrijpende aanpassingen in het model behoeft.
  • Het elimineert statistische ruis, waardoor modelruns onderling vergelijkbaar blijven. Modelspecialisten zijn het erover eens dat modellen ontwikkeld met microvraagmodelleringstechniek de toekomst zijn voor onze mobiliteitsvragen. Dit soort modellen genereert normaal gesproken een bepaalde vorm van ‘ruis’ in de uitkomsten doordat deze op kansverdelingen zijn gebaseerd. Onze microvraagmodelleringstechniek is wereldwijd de eerste die deze ruis elimineert. Lees hier hoe dat werkt.
  • Octavius maakt maatwerk modellen mogelijk, aangepast aan een specifieke regio en gebaseerd op beleidsvoorkeuren. 

OmniTRANS Horizon in de praktijk

OmniTRANS Horizon wordt door verschillende provincies en gemeenten gebruikt. Na Almere hebben ook Zwolle, Purmerend, de regio Drechtsteden en de regio Midden-Holland gekozen OmniTRANS Horizon, waarbij gebruik wordt gemaakt van onze unieke microvraagmodelleringstechniek Octavius.

Lees meer over OmniTRANS Horizon in de praktijk

Neem contact op

We bespreken graag met u hoe we uw beleidsvraagstuk met OmniTRANS Horizon kunnen oplossen. Strategische verkeersmodellering is één van de belangrijkste specialismen van Goudappel. Ruim 70% van de gemeentelijke en regionale verkeersmodellen wordt door ons gemaakt en onderhouden. Meer weten? Bekijk de veelgestelde vragen over OmniTRANS Horizon of neem contact op via onderstaande button.

Ga met ons in gesprek

We vertellen graag wat OmniTRANS Horizon voor u kan betekenen.

Neem contact op met Bastiaan