Procesmanagement: voor de best mogelijke uitkomst van een project

Oplossing

Procesmanagers begeleiden complexe trajecten

Hoe complexer het project waar u voor staat, hoe groter de toegevoegde waarde van een procesmanager. Maar wat is nu precies de rol van een procesmanager en wanneer is het slim een procesmanager in te zetten? Wij vertellen u er graag meer over.

De brede blik van de procesmanager

Voor veel opgaven op het gebied van mobiliteit geldt dat er niet alléén vanuit het mobiliteitsperspectief naar gekeken dient te worden. Vaak raken mobiliteitsvraagstukken ook aan domeinen als duurzaamheid, gezondheid, sociale inclusiviteit, veiligheid, economische vitaliteit en privacy. Ook de Omgevingswet vraagt om een bredere blik op opgaven binnen de fysieke leefomgeving. Dit zorgt voor een grotere complexiteit in projecten. Een procesmanager kan deze complexiteit helpen te beheersen. Doel van een procesmanager is namelijk om de verschillende gebeurtenissen binnen een project zo goed mogelijk te laten verlopen. Ook plaatst de procesmanager het project in de bredere context.

De toegevoegde waarde van een procesmanager

Wat doet een procesmanager? Een procesmanager staat een opdrachtgever en projectteam bij van start tot finish. De belangrijkste taken van een procesmanager:

 • Overzicht behouden over het gehele project. Dit geeft de opdrachtgever en alle projectmedewerkers rust en het vertrouwen dat het einddoel niet uit het oog wordt verloren en dat wordt bijgestuurd indien nodig.
 • Hoofdzaken en bijzaken onderscheiden wat ervoor zorgt dat de energie wordt besteed aan de zaken die de meeste impact hebben.
 • Prioriteiten stellen zodat de meest logische volgorde in activiteiten wordt gevolgd en het proces zo efficiënt mogelijk verloopt.
 • Stakeholdermanagement dat ervoor zorgt dat de juiste mensen op het juiste moment worden betrokken, en dat alle verschillende belangen afgewogen worden meegenomen.
 • Denken in oplossingen. Dient zich een probleem aan, dan gaat de procesmanager op zoek naar een oplossing. Zo kunnen projectmedewerkers zich blijven focussen op hun taak.

Samengevat zorgt een procesmanager ervoor dat alle verschillende disciplines op de juiste manier met elkaar samenwerken en op het juiste moment worden betrokken. En doordat een procesmanager ook externe factoren die een project beïnvloeden in de gaten houdt, zoals politieke gevoeligheid of maatschappelijke impact, komt men uiteindelijk tot het meest passende advies waarmee de kans op acceptatie zo groot mogelijk wordt. Een procesmanager zorgt dus voor de best mogelijke uitkomst van het volledige proces.  

Projecten waarin de inzet van een procesmanager waardevol is

 • Projecten met een hoge mate van inhoudelijke complexiteit, zoals projecten die domeinoverschrijdend zijn.
 • Projecten waarbij veel verschillende stakeholders betrokken zijn, waardoor veel verschillende belangen meespelen, in kaart moeten worden gebracht en moeten worden afgewogen. Ook participatietrajecten kunnen een project ingewikkeld maken.
 • Projecten die politiek en/of maatschappelijk gevoelig liggen, waardoor extra aandacht besteed moet worden aan externe factoren die het project beïnvloeden.  

Procesmanagement door Goudappel

 • Goudappel heeft procesmanagers in huis die óók veel kennis hebben van mobiliteit. Zij spreken de taal van inhoudelijke experts. Dit maakt dat zij de rol van procesmanager voor mobiliteitsopgaven uitstekend kunnen vervullen.  
 • Doordat wij een veelheid aan expertises in eigen huis hebben, zijn wij uitstekend in staat om met een brede blik naar opgaven te kijken. Ook kunnen wij indien nodig eenvoudig verschillende experts betrekken tijdens een project.
 • Doordat wij al meer dan 60 jaar actief zijn in de mobiliteitswereld, hebben wij alle soorten projecten al eens voorbij zien komen. We hebben dan ook een goed beeld van hoe processen kunnen verlopen.  ​
 • Wij zijn onderdeel van een groot partnernetwerk. Dat stelt ons in staat om waar nodig ook extern de benodigde kennis en expertise te betrekken om een project tot een succesvol einde te brengen. ​

Kortom, ook voor procesmanagement kunt u terecht bij Goudappel. Zo ontzorgen wij u van A tot Z bij uw mobiliteitsopgaven.

Meer weten?

Benieuwd wat Goudappel voor u kan betekenen op het gebied van procesmanagement?

Neem contact op met Annet