Parkeerbeleid Zandvoort: van rekenkameronderzoek naar concrete uitwerking en implementatie

Project

Zandvoort (Bron: Dronepic)

Parkeren is al jarenlang een veelvuldig besproken onderwerp in Zandvoort. In 2017 hebben we daarom in opdracht van de Rekenkamer antwoord gegeven op de vraag: “Hoe bereik je een optimaal parkeerbeleid in de gemeente Zandvoort?” maar het komt in Zandvoort nog niet tot een doorbraak. Tot in 2020.

(bron foto: dronepicr)

Het maken van keuzes

Een van onze belangrijkste aanbevelingen in ons eindrapport in 2017 was dat er een keuze moet worden gemaakt in het beleid en dat daar vervolgens aan vast moet worden gehouden. Ook hebben we een optimale situatie geschetst voor Zandvoort.

Het college en de gemeenteraad onderschrijven begin 2018 de lijn van het rekenkamerrapport. Bij de start van de nieuwe raadsperiode in datzelfde jaar wordt het rapport zelf als uitdrukkelijk start- en ijkpunt van het beleid benoemd. Na een moeizaam proces en een bestuurscrisis stelt de gemeenteraad in september 2020 de kaders en uitgangspunten voor mobiliteit en parkeren vast.

De noodzakelijke doorbraak

Inmiddels is de tijd om binnen de raadsperiode tot een herziening van het parkeerbeleid te komen echter beperkt. Daarom benadert de gemeente Zandvoort ons met het verzoek om tot de gewenste versnelling en de noodzakelijke doorbraak. En dat lukt! In ruim een jaar tijd lukt het ons om samen van deze vastgestelde kaders en uitgangspunten te komen tot een geheel nieuwe Parkeerverordening en Verordening Parkeerbelastingen. Met de vaststelling van deze stukken heeft de gemeenteraad besloten om vanaf de zomer van 2022 in heel Zandvoort een uniform parkeerregime in te stellen en daarbij direct een digitaliseringsslag te maken.

Het belang van structuur

Onze kracht lag tijdens dit proces in het stap voor stap, heel gestructureerd, steeds verder uitwerken van de kaders en uitgangspunten. Eerst met een plan van aanpak waar de gemeenteraad unaniem mee instemde, vervolgens met tussenberichten om de gemeenteraad op te hoogte te houden en daarna met een businesscase ten aanzien van de benodigde investeringen en uiteindelijk de formele regelgeving.

Opdrachtgever: Gemeente Zandvoort
Jaar: 2020 – 2022