Bajeskwartier

Op de locatie van de voormalige Bijlmerbajes wordt door AM een gebied met wonen, werken, onderwijs en cultuur ontwikkeld: het Bajes Kwartier. Wij adviseerden over het bijbehorende parkeerbeleid.

Over het Bajes Kwartier

In het Bajes Kwartier blijven de karakteristieke gebouwen en infrastructuur van de voormalige gevangenis behouden. Het gebied heeft vier deelgebieden: Amstelcluster, Centraal cluster, Design cluster en Kenniscluster, waarbij elk cluster zijn eigen sfeer heeft. Het Bajes Kwartier is gelegen naast metrostation Spaklerweg en wordt ontwikkeld als autoluwe wijk.

Locatie Bajeskwartier

Locatie van het Bajes Kwartier

Parkeerbeleid van het Bajes Kwartier

Ontwikkelaar AM wil de benodigde parkeercapaciteit in geconcentreerde parkeervoorzieningen oplossen en is van plan om hier samen met Next Urban Mobility een mobiliteitsconcept met onder andere deelauto’s aan te bieden. Het grootste gedeelte van de bewoners bezit hierdoor straks geen eigen auto. Goudappel heeft daarom AM ondersteund om op basis van de ontwikkelplannen te adviseren op welke wijze invulling kan worden gegeven aan het huidige parkeerbeleid.

Hierbij werd rekening gehouden om tegelijkertijd ruimte te bieden aan het nieuwe mobiliteitsconcept en het autoluwe karakter van de wijk. Gelukkig bood de parkeernota genoeg ruimte voor anders omgaan met parkeernormen. We hebben deze uitgangspunten vertaald in een raming van het aantal parkeerplaatsen, zowel voor bezoekers van buitenaf als voor bewoners en gebruikers van het mobiliteitsconcept. Een van de uitwerkingen van het plan is de bouw van een parkeergarage waar straks plek is voor 410 parkeerplaatsen. Deze zijn deels voor bewoners en deels voor de genoemde deelauto's. 

In 2021 is gestart met de bouw van de parkeergarage. Naar verwachting zijn de eerste woningen in het Bajeskwartier in 2024 klaar.

Lees hier meer over het Bajeskwartier.

Opdrachtgever: AM
Jaar: 2017