Analyse verkeer en parkeren nieuw zwembad in Vriezenveen

Project

Zwembad Vriezenveen

Het zwembad ‘De Stamper’ in Vriezenveen is verouderd en nodig toe aan vervanging. Daarom is de gemeente Twenterand bezig met een plan voor een nieuw zwembad en mogelijk twee sporthallen op sportpark het Midden in Vriezenveen. Dat heeft gevolgen voor het verkeer en de parkeersituatie. Goudappel werd gevraagd om deze gevolgen in beeld te brengen en een advies uit te brengen.

(Ontwerp: Slangen+Koenis architecten | Visual: DMOO)

Wat hebben we gedaan?

De verplaatsing van het zwembad en de sporthallen hebben logischerwijs invloed op de verkeerssituatie op het park. Er zijn meer parkeerplaatsen nodig en er zullen extra verkeersbewegingen van en naar het sportpark plaatsvinden. Ons werd gevraagd om de toekomstige situatie zo goed mogelijk in te passen in de bestaande infrastructuur. Hierbij wilde de gemeente rekening houden met bestaande knelpunten op het sportpark, zoals de parkeeroverlast op piekmomenten en de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers. Deze zouden in de toekomst voorkomen moeten worden. 

Participatieproces

Samen met de gemeente is een participatieproces gestart, waarbij belanghebbenden konden aangeven waar voor hen de knelpunten zitten en hoe het sportpark in de toekomst ingericht zou moeten worden. Deze waardevolle input is vervolgens verwerkt in verschillende varianten, die we hebben voorgelegd aan belanghebbenden. 

Impressie nieuwe zwembad Vriezenveen

Impressie van het nieuwe zwembad in Vriezenveen (Ontwerp: Slangen+Koenis architecten | Visual: DMOO)

Het eindresultaat

Op basis van de verschillende varianten en de input van belanghebbenden hebben we de gemeente een advies gegeven over de verkeer- en parkeersituatie bij het nieuwe zwembad. Dat gaf de gemeente voldoende input om het plan verder uit te werken. Inmiddels staan alle signalen op groen en heeft de gemeente het aanbestedingstraject voor de bouw van het zwembad opgestart. Voor ons niet alleen een mooi project maar vooral een fijne samenwerking.

Opdrachtgever: Gemeente Twenterand
Jaar: 2021