Transformatie ‘expeditiestraat' in Veenendaal

Project

Tuinstraat Veenendaal

De Tuinstraat in Veenendaal fungeert momenteel voornamelijk als doorgaande route langs het winkelgebied en ook als expeditiestraat voor de vele detailhandel in het gebied. De gemeente Veenendaal ontwikkelde een visie waarin de Tuinstraat een aantrekkelijke straat wordt met een groen en een leefbaar woonklimaat. Maar hoe gaat dit samen met de huidige distributie?

Een mix van wonen en winkelen

Goudappel ontwikkelde een visie voor de bevoorrading van het centrumgebied van Veenendaal. Daarbij is de transformatie van de Tuinstraat meegenomen als aanleiding en randvoorwaarde voor hoe een aantrekkelijk woon- en leefklimaat gecombineerd kan worden met een schone en veilige distributie van het centrumgebied.

In deze visie is ook een concreet stappenplan opgenomen waarmee de gemeente aan de slag kan. Dit stappenplan start met het in beeld brengen van de omvang van het distributieverkeer samen met de ondernemers in het centrum.

De ontwikkelde visie op de bevoorrading is integraal opgenomen in het visiestuk van de gemeente Veenendaal voor de Tuinstraat die begin dit jaar is goedgekeurd door de gemeenteraad van Veenendaal.

Opdrachtgever: Gemeente Veenendaal
Jaar: 2021 - 2022

Tuinstraat Veenendaal

Tuinstraat in Veenendaal (Bron: Gemeente Veenendaal)