Verkeersmodel Stadsregie Den Haag: inzicht in impact wegwerkzaamheden op bereikbaarheid

Project

Den Haag

Wegwerkzaamheden kunnen in de stad veel invloed hebben op de bereikbaarheid. Het is dan ook van groot belang om deze goed te plannen en onderling af te stemmen, rekening houdend met de verwachte impact op de bereikbaarheid. Hiervoor heeft Dat.mobility in opdracht van de gemeente Den Haag de applicatie “Stadsregie” ontwikkeld. Deze applicatie maakt het mogelijk om wegwerken in onderlinge samenhang vooraf te toetsen op verkeerskundige hinder.

Een ‘op maat’ oplossing voor het plannen van wegwerkzaamheden

De applicatie is een zogenaamde SaaS-oplossing (“software as a service”) en wordt volledig in de cloud beheerd en onderhouden. Stadsregie bestaat uit een aantal onderdelen die met elkaar samenwerken: een scenariomodule, een planner en een analysemodule. In de scenariomodule kunnen door de gebruiker specifieke rekenscenario’s worden aangemaakt. Eerst wordt gekozen welke wegwerkmeldingen in een scenario moeten worden geanalyseerd. Deze worden volledig automatisch ingeladen vanuit Melvin en gekoppeld aan een verkeersmodelnetwerk. In de planner kunnen de wegwerken vervolgens door de tijd worden verschoven, gesplitst, verkort en verlengd. Daarna wordt automatisch en online een geavanceerd semi-dynamisch verkeersmodel in OmniTRANS doorgerekend om de effecten van de wegwerken te bepalen. Het model kent een grote diversiteit aan verschillende type dagen afhankelijk van bijvoorbeeld weekdag en seizoen. In de analysemodule worden vervolgens op kaart en in tabel diverse KPI’s teruggekoppeld aan de gebruiker.

Stadsregie Den Haag

IT-oplossing voor het afstemmen van wegwerkzaamheden in Den Haag

De applicatie Stadsregie wordt door het team Bereikbaarheidsregie van de gemeente Den Haag gebruikt om een meerjarenplanning te maken waarbij jaarlijks meer dan 1.000 wegwerken worden ingepland. Ook worden kleine veranderingen zoals uitloop van werkzaamheden getoetst op verkeerskundige impact. Zo draagt Dat.mobility, als onderdeel van Goudappel, bij aan het bereikbaar houden van de Nederlandse steden, met IT-oplossingen op maat.

Opdrachtgever: Gemeente Den Haag
Jaar: 2018 - 2022