Klimaatadaptatie-label maakt effect maatregelen meetbaar

Kennisboulevard klimaatadaptatie straks

De noodzaak om ons aan te passen aan het veranderende klimaat wordt steeds duidelijker en krijgt dan ook steeds meer aandacht in projecten. Maar welk effect hebben getroffen maatregelen nu eigenlijk? En hoe zorgen we ervoor dat iedereen snapt waar het over gaat?

Meten is weten, vindt ook landschapsarchitect Marco Aarsen van Goudappel. Hij stond aan de wieg van ons klimaatadaptatie-label. In een interview voor Biind vertelt Marco meer over het label.

Lees het interview met Biind hier