Meerjarige samenwerking voor integrale verstedelijking Eindhoven

Nieuws

12 december 2022

Eindhoven (copyright Gemeente Eindhoven)

De gemeente Eindhoven staat voor een grote schaalsprong. Tot 2040 komen er naar verwachting ruim 40.000 woningen binnen de gemeentegrenzen van de stad bij. Het is belangrijk dat deze groei gestructureerd, duurzaam en integraal verloopt.

Beeld: © Gemeente Eindhoven

Om dit in goede banen te leiden, gaat de gemeente een intensieve samenwerking aan voor de komende vijf jaar met PosadMaxwan, APPM, TAUW en Goudappel, bijgestaan door MUG en Generation.Energy. Het eerste project, het opstellen van een Ontwikkelperspectief voor de stad met een bijbehorende digital twin, is inmiddels van start gegaan.

Dynamische groei met data

Om als stad leefbaar, veilig en gezond te blijven, loopt de enorme verdichtingsopgave van de gemeente Eindhoven gelijk op met samenhangende ingrepen op het gebied van bijvoorbeeld mobiliteit, energie, warmte en klimaat. Integraliteit is hierin de sleutel.

Het Ontwikkelperspectief voor de stad geeft daarom inzicht in de onderlinge samenhang op de verschillende thema’s en maakt een vertaling naar ruimtelijke ingrepen. Dit perspectief bestaat allereerst uit een visie die de wensen voor de stad weergeeft. Een digital twin dashboard maakt het mogelijk om te testen of dat toekomstbeeld haalbaar is, en om ontwerp en keuzes daarop af te stemmen. Het Ontwikkelperspectief voor Eindhoven is de eerste deelopgave uit het vijfjarige raamcontract dat de gemeente Eindhoven is aangegaan met PosadMaxwan, APPM, TAUW en Goudappel. Door de digital twin is het Ontwikkelperspectief een dynamisch plan. Alle harde en zachte data in deze virtuele versie van de stad maken het mogelijk om optimale oplossingen te zoeken, te monitoren en bij te sturen op basis van de laatste informatie.

Instrumenten voor integrale ontwikkeling

Het Ontwikkelperspectief Eindhoven zorgt er voor dat de stad gestructureerd en duurzaam kan groeien, waarbij cruciale thema’s zoals groen, water en mobiliteit in relatie tot elkaar een plek krijgen. Hiervoor stelt het plan de kaders en richtlijnen op voor alle thema’s die een rol spelen bij de verdichtingsopgave. Met een ‘gereedschapskist’ aan meetbare indicatoren, datasets, (digitale) spelregels etc. kan iedere gewenste partij aan deelopgaven in de stad werken zonder dat de integraliteit van het geheel in gevaar komt.

Bas Govers (strategisch adviseur mobiliteit en ruimte bij Goudappel): “Het Ontwikkelperspectief Eindhoven is een uniek proces. Structurele opgaven in Eindhoven op het gebied van woningbouwontwikkeling, mobiliteit, energie en water en groen moeten met elkaar in verband worden gebracht. Zowel op structuurniveau als concreet in de openbare ruimte en zowel fysiek als digitaal in de ‘digital twin’. Een uitdagende zoektocht naar het concretiseren van de Omgevingswet en een mooi proces waar we graag aan meewerken."

Eindhoven 2 (copyright Gemeente Eindhoven)

Beeld: © Gemeente Eindhoven

Consortium met ervaring

Het Ontwikkelperspectief voor de stad bouwt voort op het Ontwikkelperspectief Centrum dat in 2020 voor Eindhoven is vastgesteld. Dit plan leidt de verdichting van het gebied binnen de Ring met 21.000 woningen en een scala aan ingrepen in infrastructuur, groen en water in goede banen. Het Ontwikkelperspectief Centrum is opgesteld door dezelfde partijen die nu samen met de gemeente gaan werken aan de grootschaligere verdichting. PosadMaxwan treedt binnen het consortium op als stedenbouw- & dataspecialist, APPM draagt zorg voor het proces, Goudappel levert mobiliteitsadvies en -data, TAUW kijkt naar water- en groenstructuren, MUG ondersteunt bij de digitale tools en Generation.Energy is als ruimtelijke energiespecialist betrokken.