Ook sociale bereikbaarheid kun je in kaart brengen

Achtergrond

Sociale bereikbaarheid

Goede bereikbaarheid is essentieel. Maar wat betekent dat eigenlijk? En voor wie is het het meest essentieel om daar goed beleid op te maken? Samen met een aantal overheden ontwikkelden we een nieuwe methode om sociale bereikbaarheid in kaart te brengen.

Niet langer alleen knelpunten oplossen

Tot nu toe wordt er bij bereikbaarheid vooral gekeken naar knelpunten: waar loopt het vast en hoe zorgen we voor een goede doorstroming? Maar de Raad voor de Leefomgeving stelde het advies op om meer te sturen op Brede Welvaart: welke kansen biedt mobiliteit aan mensen? Om de focus te leggen op meer dan alleen knelpunten, ontwikkelden we samen met een groot aantal overheden een methode om sociale bereikbaarheid in kaart te brengen.

Sociale factoren

Hierbij gaat het vooral om sociale factoren die kunnen wijzen op vervoersarmoede, zoals: achterstand in de zogenoemde sociaaleconomische wendbaarheid, inkomen, het al dan niet hebben van een baan en gezondheid. Het tweede aspect gaat om bereikbaarheidsachterstand. Hoe neemt deze toe of af met behulp van bijvoorbeeld nieuwe infrastructuurmaatregelen? Op basis van deze twee aspecten ontstaat een sociale kaart van de provincie. Deze kaart maakt inzichtelijk waar mensen wonen die een grotere potentie hebben om vervoersarm te zijn of te raken.

Lees meer over deze methode in dit artikel dat Lamar van Frederikslust en Dennis Roelofsen (adviseurs openbaar vervoer bij Goudappel) schreven voor Biind.