Paper: Grip op onzekerheid in mobiliteitsbeleid met systeemdynamica

Achtergrond

Vervoersvormen

Technologische ontwikkeling en digitalisering zorgen voor een versnelde verandering van het vervoerssysteem. Ook COVID-19 heeft lange termijn-gevolgen voor het transportsysteem. Tegelijkertijd werken we hard aan een duurzame transitie van mobiliteit en proberen we met beleid een bepaald toekomstbeeld voor mobiliteit te realiseren. Maar hoe plan je dit wanneer beleid aan zoveel externe factoren onderhevig is?

Grip op onzekerheid met systeemdynamica

Al deze onzekerheid maakt het lastig om robuuste toekomstplannen te maken. Hoe krijgen we grip op een toekomstvisie? Een mogelijke oplossing is systeemdynamica. Door te denken vanuit oorzaken die leiden tot bepaalde scenario’s, krijgen we inzicht in welke adaptieve planning en bijsturing nodig is om een bepaalde wenselijke toekomst te bereiken.

Hoe gebruiken we systeemdynamica voor mobiliteitsvraagstukken? En hoe nemen we nu beslissingen over een toekomst met toenemende verandering en onzekerheid? Voor het Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk op 13 en 14 oktober 2022 schreven adviseurs Martijn LegêneSören Bigalke en Hannah van Amelsfort een paper over die vragen.

Lees hier het volledige paper: 'Grip op onzekerheid in mobiliteitsbeleid'