Paper: Grip op onzekerheid in mobiliteitsbeleid met systeemdynamica

Achtergrond

Vervoersvormen

Technologische ontwikkeling en digitalisering zorgen voor een versnelde verandering van het vervoerssysteem. Ook wordt er hard gewerkt aan een duurzame transitie van mobiliteit. Daarnaast heeft COVID-19 lange termijn-gevolgen voor het transportsysteem. Tegelijkertijd proberen we met beleid een bepaald toekomstbeeld voor mobiliteit te realiseren. Maar hoe plan je dit wanneer beleid aan zoveel externe factoren onderhevig is?

Grip op onzekerheid met systeemdynamica

Al deze onzekerheid maakt het lastig om robuuste toekomstplannen te maken. Hoe krijgen we grip op deze plannen? Een mogelijke oplossing is systeemdynamica. Door te denken vanuit oorzaken die leiden tot bepaalde scenario’s, krijgen we inzicht in welke adaptieve planning en bijsturing nodig is om bepaalde wenselijke toekomst te bereiken.

Is systeemdynamica geschikt voor mobiliteitsvraagstukken? En hoe kunnen we nu beslissingen nemen over een toekomst met toenemende verandering en onzekerheid? Daarover schreven adviseurs Martijn LegêneSören Bigalke en Hannah van Amelsfort een paper. Dit paper is gepresenteerd tijdens het Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk op 13 en 14 oktober 2022.

Lees hier het volledige paper: 'Grip op onzekerheid in mobiliteitsbeleid'