Pascale Willems en Danique Gommers winnen prijs met paper 'Verluwen, “hoedoedegijdanou"' tijdens CVS congres

Nieuws

18 oktober 2022

Goudappel wint prijs CVS congres

Tilburg groeit. In de periode tot 2040 zijn er minimaal 25.000 extra woningen nodig om aan de vraag te kunnen voldoen. Deze stedelijke verdichting is alleen mogelijk indien de mobiliteit in, van en naar het stedelijke gebied sterker op de fiets, de trein en het HOV wordt georiënteerd. Gebeurt dit niet, dan zorgt de verdichting voor een te grote druk op de openbare ruimte en op de leefkwaliteit.

Tilburg kan deze verstedelijkingsopgave alleen realiseren, wanneer zij gepaard gaat met een mobiliteitstransitie in de stad. Dit is een ruimtevraagstuk dat wordt opgelost door anders met het autonetwerk om te gaan.

Adviseurs Pascale Willems en Danique Gommers schreven samen met Rob Temme (verkeersplanoloog bij de gemeente Tilburg) een paper over deze opgave: 'Verluwen, "hoedoedegijdanou". Dit paper werd gepresenteerd op het CVS Congres dat plaatsvond op 13 en 14 oktober 2022 en won de derde prijs.

Lees hier het volledige paper: Verluwen, “hoedoedegijdanou"