Aanbesteden

Aanbesteden

Grote vraagstukken op het gebied van mobiliteit starten met het selecteren van de juiste partijen en met een goede strategische voorbereiding. Lees meer over hoe Goudappel u kan bijstaan tijdens aanbestedingstrajecten.

Van aanbestedingsstrategie tot contractmanagement

Aanbestedingen en contractmanagement kunnen als middel enorm bijdragen aan het realiseren van een leefbare omgeving, met hierin een passende rol voor mobiliteit. Dit vraagt om een aanbestedingsstrategie die focus aanbrengt, en belangen en mensen samenbrengt. Dit doen wij door gemeenten, provincies, het Rijk en projectontwikkelaars gericht te ondersteunen bij de strategische voorbereiding van hun innovatieve aanbestedingsprocedures, -projecten, -strategieën, en marktconsultaties. Daarbij hoort ook het opstellen van aanbestedingsdocumenten, procesbegeleiding, (innovatieve) contractering en assetmanagement. Bovendien voeren wij regelmatig onafhankelijk onderzoek uit voor concessieverlenende overheden.

Wij kijken in projecten niet alleen naar het opstellen van contracten, maar juist vanuit het assetmanagement naar de contracteringsstrategie en contractmanagement. Naast de traditionele contractvormen werken wij met onze opdrachtgevers aan de meest innovatieve contracten, zoals concessies, “Design, Build, Maintain & Operatie” (DBMO)-contracten of samenwerkingscontracten.

Het belang van de langetermijnvisie

Goudappel heeft een slimme, duurzame en langetermijnvisie op vraagstukken. Veel opgaven gaan verder dan een eenmalige investering en vragen langjarig commitment. Hierdoor streven wij naar het realiseren van een zo hoog mogelijke maatschappelijke waarde tegen aanvaardbare kosten, zowel op de korte- als op de lange termijn. Wij hebben een integrale en circulaire benadering en denken net even een paar stappen verder vooruit. Wij zijn goed in staat de belangen te onderkennen en hierin een goede balans te vinden, zodat de juiste resultaten worden behaald.

Kennis van de praktijk

Onze specialisten hebben langjarige ervaring in domeinen als parkeren, infrastructuur, ov, energie-infrastructuur, doelgroepenvervoer en IT. We zijn goed in staat de vragen binnen de regelgeving, en met inachtneming van beleid, te vertalen naar een concreet maatschappelijk te realiseren doel. Zo krijgen visies vorm en worden projecten duurzaam gerealiseerd. Dit alles gericht op een langdurige samenwerking met onze opdrachtgevers.

De uitdagingen waar we voor staan zijn te groot om alleen op te lossen. Samenwerking brengt ons verder en dat vraagt openstaan voor elkaars oplossingsrichtingen en verschillen. De specialisten van Goudappel zijn daarin uw partner, vanuit verschillende rollen zoals projectmanager, inkoper, contractmanager, technisch manager, jurist, strateeg of assetmanager.

Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen?

Ga met ons in gesprek over uw aanbestedingsvraagstukken.

Neem contact op met Gerard