Winkelleegstand aanpakken

Door de snelle opkomst van online winkelen is de functie van de traditionele winkelstraat onder druk komen te staan. Waar we vroeger voor iedere aankoop naar de winkel gingen, shoppen we tegenwoordig massaal online. Die veranderende consumentenbehoefte heeft een deel van de winkelstraat overbodig gemaakt. En dat heeft ook invloed op mobiliteitsbehoeften.

winkelleegstand

Waarom nul winkelleegstand niet wenselijk is

Alle binnensteden hebben in meer of mindere mate te maken met winkelleegstand. Voor de vitaliteit van een centrumgebied is het van belang een divers en aantrekkelijk aanbod te hebben. Leegstaande panden zijn vaak een doorn in het oog. Toch is een winkelleegstand van 0% ook niet wenselijk, omdat er wel doorloop en vernieuwing mogelijk moet zijn. Die wenselijke winkelleegstand noemen we frictieleegstand, gemiddeld is dat zo’n 5%.

Transformatie van leegstaande winkelpanden

De afgelopen jaren vindt in veel centrumgebieden een transformatie plaats. Leegstaande winkelpanden krijgen steeds vaker een andere bestemming. Van winkels worden bijvoorbeeld woningen gemaakt en er komt meer ruimte beschikbaar voor sociale functies zoals zorginstellingen, ontmoetingsplaatsen of een plaats voor ambachtslieden zoals kunstenaars om hun beroep uit te oefenen. De winkelstraat zoals we deze jarenlang kenden, transformeert hiermee steeds vaker naar een straat met winkels.

Beleving steeds belangrijker

Deze transformatie van de ‘winkelstraat’ past bij de groeiende aandacht voor beleving. In plaats van plekken gericht op functionaliteit: het doen van een aankoop, worden centrumgebieden steeds meer plekken waar het fijn is om te verblijven. Daarvoor is het wel nodig om de behoeften van consumenten centraal te zetten. Koopstromenonderzoek en belevingsonderzoek geven hierbij de benodigde inzichten.

winkelleegstand

Winkelleegstand: belang van samenwerking

Voor de transformatie van winkelgebieden en de aanpak van winkelleegstand is samenwerking een van de belangrijkste speerpunten. Deze samenwerking gaat verder dan samenwerking tussen ondernemers. Ook vastgoedeigenaren, centrummanagers en gemeenten spelen een belangrijke rol in het binden van consumenten aan een centrumgebied. Uit de Vitaliteitsbenchmark Centrumgebieden (onze tweejaarlijkse analyse van de toekomstbestendigheid van de 100 grootste centrumgebieden in Nederland) blijkt dat samenwerking binnen en tussen centrumgebieden een positief effect heeft op de aanpak van winkelleegstand. 

Veranderende mobiliteitsbehoeftes

Door transformatie van de traditionele winkelstraat, veranderen ook de mobiliteitsbehoeftes in een centrumgebied. Meer woningen in het centrum betekent in veel binnensteden dat er andere parkeeroplossingen nodig zijn. Waar een centrum vroeger om de auto draaide, nemen de voetganger en fietser deze rol steeds meer over. Daarnaast nemen ook nieuwe vormen van mobiliteit zoals deelmobiliteit, ruimte in binnensteden in. Transformatie van winkelgebieden heeft bovendien invloed op logistiek en stadsdistributie. Verschillende functies hebben verschillende logistieke behoeften. Door te sturen op bijvoorbeeld de omvang, momenten of het aantal ritten kan een evenwicht gevonden worden voor een aantrekkelijke en bereikbare straat met winkels.

Winkelleegstand aanpakken en centrumgebieden transformeren kan dus niet zonder inzicht in mobiliteit. Hierbij is het altijd zoeken naar de juiste balans tussen mobiliteit, centrumontwikkeling en alle belangen in een stad.  Met onze jarenlange ervaring en beschikking over verschillende data-tools helpen we u daar graag bij.

Ook uw winkelgebied transformeren én rekening houden met mobiliteitsbehoeften?

We helpen u graag om de balans te vinden tussen centrumontwikkeling en mobiliteit.

Neem contact op met Tim