Aanbesteding openbaar vervoer concessies provincie Utrecht

OV Provincie Utrecht

In Nederland wordt het openbaar vervoer, met uitzondering van de grote gemeenten en het hoofdrailnet, openbaar aanbesteed. Voor de provincie Utrecht (in dit geval dus de concessieverlener) eindigen de huidige concessies binnen enkele jaren. Een nieuwe aanbesteding is dus nodig. Samen met Significant begeleidt Goudappel dit proces.

Aanbesteden

Een aanbestedingsproces bevat altijd een aantal fasen. In de beleidsvormende fase worden de kaders voor dat wat uitgevraagd wordt bepaald in een nota van uitgangspunten. Draagvlak is in deze fase ontzettend belangrijk en dat vraagt om een proces waarin stakeholders worden betrokken. Ook goed omgevingsmanagement draagt daar aan bij. Dat is dan ook wat we in dit project hebben gedaan.

Het vervolg

Op basis van de nota van uitgangspunten worden de vervolgstappen gezet: het opstellen van een programma van eisen en de aanbestedingsdocumenten. Vervolgens wordt de aanbesteding zelf in gang gezet. We verwachten dit project in 2025 af te ronden met als eindresultaat een goed product voor de reiziger, een goede en zorgvuldige aanbesteding, en zowel een tevreden concessieverlener als een tevreden concessiehouder. 

Belangrijkste inzichten

Dit project heeft ons nog duidelijker gemaakt hoe belangrijk omgevingsmanagement is voor het creëren van draagvlak. Daarnaast heeft het het belang van scherpe doelen en uitgangspunten benadrukt. Die zijn namelijk leidend in de hele aanbesteding. 

Opdrachtgever: Provincie Utrecht
Jaar: 2020 - 2024