Zelfrijdende shuttles: lessons learned

Zelfrijdende shuttles

Het aantal pilots met zelfrijdende shuttles in Nederland is de afgelopen jaren flink toegenomen en de verwachting is dat deze groei de komende jaren verder doorzet. In deze pilots worden veel verschillende leerervaringen opgedaan. In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bundelden we alle geleerde lessen.

Lees ook dit (premium) artikel van NRC over zelfrijdende shuttles in Nederland

Wat hebben we gedaan?

Na een inventarisatie van de hoeveelheid en soort pilots met zelfrijdende shuttles, hebben we door middel van interviews met betrokken partijen (zowel stewards, technici als projectleiders) geleerde lessen verzameld. Dit onderzoek hebben we aangevuld met bestaande evaluaties en desk research. De geleerde lessen hebben we vervolgens vertaald naar beslisinformatie vanuit overheidsperspectief. De door het ministerie geformuleerde kennisvragen dienden hierbij al rode draad. 

Inzicht in de belangrijkste lessen

Het onderzoek geeft inzicht in de belangrijkste lessen ten aanzien van de betrokken stakeholders, het functioneren van de voertuigen, beleid en organisatie, infrastructuur en veiligheid. Uiteindelijk richtte het onderzoek zich op 40 pilots. Bekijk de algemene kenmerken van de onderzochte pilots in de afbeelding hieronder.

Zelfrijdende shuttles

Infographic met algemene kenmerken van pilots met zelfrijdende shuttles

Belangrijkste lessen:

 • Wat betreft functioneren:
  • Bereik van sensoren wordt steeds beter
  • Veel verschil tussen verschillende voertuigfabrikanten
  • Shuttles lijken positief te worden ontvangen door overige weggebruikers
  • Weeromstandigheden hebben geen negatieve invloed op functioneren
 • Wat betreft beleid
  • Subsidie is nodig voor de toepassing van zelfrijdende shuttles
  • Veel verschillende partijen betrokken
  • Toelatingsproces evolueert (behoefte aan standaardisatie) 
 • Wat betreft de pilots zelf:
  • Learning by doing staat centraal
  • Bijna alle pilots rijden volgens een vast schema
  • Sterke behoefte aan nationale kennisbank voor delen ervaringen
  • Ten tijden van onderzoek (2019) in elke pilot een steward aanwezig
 • Wat betreft gebruikers:
  • Type gebruiker verschilt (zowel incidenteel als regulier)
  • Gebruikers over het algemeen positief
 • Wat betreft verkeersveiligheid:
  • Veel aandacht voor verkeersveiligheid
  • Bij toename vlotgrootte zou verkeersveiligheid een risico kunnen vormen

Bekijk de hele rapportage van dit onderzoek hier.

Opdrachtgever: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Jaar: 2019-2020