Hoe veranderde ons reisgedrag tijdens de eerste lockdown?

Corona OV

De coronacrisis heeft een enorme impact gehad op onze maatschappij. Hoe veranderde ons reisgedrag tijdens de eerste lockdown in Nederland? Dat onderzochten adviseur beleids- en gedragsonderzoek Marie-José Olde Kalter, innovatiemanager Luc Wismans en data consultants Sander van der Drift en Peter van der Mede samen met Johan Koolwaai (Mobidot) aan de hand van data uit het Nederlands Verplaatsingspanel (NVP).

Het Nederlands Verplaatsingspanel monitort het verplaatsingsgedrag van 10.000 panelleden. Het is daarmee een fijn instrument voor het monitoren, evalueren en vergelijken van beleidseffecten. Tijdens de COVID-19 uitbraak bleek het een uiterst geschikte tool voor het analyseren van gedragsveranderingen. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ontving tijdens de coronacrisis wekelijks inzichten uit het NVP.

Over het onderzoek

Aan de hand van data uit het NVP onderzochten de adviseurs hoe ons reisgedrag veranderde tijdens de eerste lockdown in Nederland. Welke modaliteiten gebruikten we? En hoe zag ons reisgedrag na de eerste lockdown eruit?

Belangrijkste resultaten:

  • Een enorme afname in reizen aan het begin van de eerste lockdown in Nederland
  • Verandering van reismotieven en gebruikte modaliteiten
    • Toename autogebruik (niet alleen door woon-werkverkeer)
    • Meer fietsen en wandelen
    • Daling gebruik openbaar vervoer

Lees het paper hier 

Presentatie ISCTSC

Aankomende week presenteert Marie-José Olde Kalter de resultaten van het onderzoek tijdens ISCTSC 2022 (International Conference on Transport Survey Methods), een internationaal congres voor mobiliteitsexperts die zich bezighouden met onderzoek naar verkeer, vervoer, beleid, modellen en monitoring. De twaalfde editie van het congres heeft het thema Travel Survey and Big Data: how to make the best of both worlds en vindt plaats in Portugal van 20 t/m 25 maart. Marie-José presenteert op maandag 21 maart.