Paper: 'Werken aan een inclusief mobiliteitssysteem'

Achtergrond

Inclusief mobiliteitsbeleid

Mobiliteit speelt een belangrijke rol in het realiseren van een leefbare en inclusieve samenleving. Om je als mens te kunnen ontplooien, moet je namelijk in staat zijn om je te kunnen verplaatsen. Anders kom je, letterlijk en figuurlijk, nergens. Daarom is het van belang een mobiliteitsbeleid te hanteren dat rekening houdt met zoveel mogelijk bereikbaarheidsgelijkheid.

Voor een onderzoek naar de bereikbaarheids(on)gelijkheid binnen de Metropool Regio Amsterdam (MRA), is de bereikbaarheid van cruciale bestemmingen voor verschillende doelgroepen onderzocht, en is gekeken naar de invloed van bepaalde beleidsknoppen hierop. Goudappel-adviseurs Lamar van Frederikslust en Thomas Straatemeier, en Hans Voerknecht van bureau “Een nieuwe Kijk” schreven hierover een interessant paper dat zij hebben gepresenteerd tijdens het Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk (CVS) op 13 en 14 oktober 2022 in Utrecht.

Lees hier het volledige paper “Werken aan een inclusief mobiliteitssysteem - Het effect van beleidsknoppen op de inclusiviteit van het mobiliteitssysteem binnen de MRA”.

Belangrijkste conclusies

  • Het grotere bereik dat de e-fiets biedt kan de ongelijkheid in bereikbaarheid behoorlijk verkleinen, maar hierbij moet wel gelet worden op culturele verschillen.
  • Meer differentiatie in ov-tarieven, rekening houdend met inkomen en met oog voor de bereikbaarheid van praktisch geschoold werk, helpt om inclusiviteit te verhogen.
  • Betalen naar gebruik kan met name negatief uitpakken in gebieden waar de woon-werkafstanden voor lage inkomens en middellage inkomens relatief lang zijn.
  • Ook bij andere beleidsmaatregelen zoals parkeerbeleid of subsidiëren van elektrisch rijden is het belangrijk om te letten op de verdelingseffecten.
  • Werkgevers zouden meer verantwoordelijk gehouden moeten worden voor de bereikbaarheid van hun werknemers. Met de oplopende arbeidstekorten ontstaat er momentum om meer aandacht te hebben voor aanvullende arbeidsvoorwaarden.

Samengevat laat het onderzoek zien dat ongelijkheid kan toenemen als gevolg beleid, maar dat er ook mogelijkheden zijn om ongelijkheid met beleid te verkleinen.

Mobiliteitsongelijkheid aanpakken?

Met de IKOB-methode brengen we in kaart of én waar mobiliteitsongelijkheid zich voordoet in uw regio en toetsen we mogelijke oplossingen.

Lees meer

Oplossing

Man met wandelstok