Analyse van mobiliteitsdata voor de HTM

HTM Den Haag

HTM Personenvervoer is continue bezig om hun dienstverlening in de concessie Haaglanden te optimaliseren. Hierbij wordt niet meer enkel uitgegaan van traditioneel OV (tram, bus) maar ook van andere mogelijke vervoersvormen. HTM kan op deze manier voor meer mensen de vanzelfsprekende keuze naar hun bestemming zijn, en de regisseur zijn van zowel traditioneel als innovatief vervoer van deur tot deur.

Inzicht bieden op basis van diverse databronnen

Goed inzicht in de bereikbaarheid en dekking van HTM bus- en tramhaltes is daarbij van essentieel belang. Wij hebben daarom de dekking van OV-haltes in de concessie Haaglanden berekend en ontsloten via een interactieve online omgeving.

Voor de studie is gebruik gemaakt van een diversiteit aan databronnen. Het OV-netwerk en de OV-haltes zijn in kaart gebracht op basis van GTFS-data. Ook is er een voetgangersnetwerk gegenereerd op basis van OpenStreetMap. En voor de administratieve grenzen en inwonersaantallen is gebruik gemaakt van data van het CBS. Per adres uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) is berekend op hoeveel meter loopafstand de meest nabijgelegen halte ligt.

OmniTRANS voor HTM

OmniTRANS Analytics

Een overzichtelijk beeld schetsen

Deze analyse gaf inzicht in de loopafstanden, vanaf ieder gebouw naar het dichtstbijzijnde mobiliteitspunt. De resultaten van de studie zijn ontsloten via een interactieve kaart in OmniTRANS Analytics. Deze online omgeving biedt de mogelijkheid om op een zeer aantrekkelijke wijze de uitkomsten van de analyses te delen met diverse stakeholders, bijvoorbeeld tijdens werksessies met gemeenten binnen het vervoergebied, of met MT-leden.

Op basis hiervan kon inzicht verkregen worden in de “witte vlekken” in het netwerk en in welke mate de nieuwe mobiliteitsvormen deze witte vlekken in het netwerk verbeterden of zelfs oplosten. De informatie was de basis voor het bepalen van de potentie van nieuwe deelfietspunten en haltes. Dit heeft geresulteerd in een 14-tal aanbevelingen voor het nemen van maatregelen om de bereikbaarheid nog verder te vergroten.

Opdrachtgever: HTM Personenvervoer
Jaar: 2021