Verbeter- en uitbreidingstraject Nationaal Wegen Bestand

Project

Snelweg

In het Nationaal Wegen Bestand (NWB) zijn alle openbare wegen van Nederland opgenomen. Het bestand wordt als open data beschikbaar gesteld. Het wordt veelvuldig gebruikt voor ruimtelijke analyses, voor het vastleggen van ongevalsgegevens, of als basis voor de ontwikkeling van een verkeersmodel.

Uitbreiding van mogelijkheden

Tot op heden was het NWB vooral een netwerk met administratieve gegevens. Bij de eindgebruikers van het NWB bestond echter de behoefte om ook inhoudelijke wegkenmerken aan het NWB toe te voegen, en zo de kwaliteit van het bestaande product te verbeteren. Hierdoor kan het bestand voor meer toepassingsdoelen worden gebruikt. Het Nationaal Dataportaal Wegverkeer (NDW) heeft hiervoor, als producteigenaar van het NWB, in samenwerking met haar partners een lijst opgesteld met relevante onderwerpen.

In opdracht van het NDW hebben wij de afgelopen jaren gewerkt aan de volgende verbeteringen van het NWB:

  • Alle wegen zijn voorzien van de juiste éénrichtingsinformatie;
  • De geometrische positie is geoptimaliseerd op basis van de wegvlakken uit de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT);
  • Alle relevante fietspaden zijn toegevoegd op basis van informatie van de TOP10-NL, een gedetailleerd digitaal topografisch basisbestand;
  • Voor alle wegen en fietspaden is de wegbreedte bepaald;
  • Voor alle wegen is vastgelegd welke verkeerstypen gebruik mogen maken van een wegvak;
  • Er is een wegencategorisering toegevoegd waarmee voor elk wegvak de functie is vastgelegd.
Nationaal Wegen Bestand

Breedtebepaling wegen

Centrale drager van verkeerskundige data

De verbeteringen zijn tot stand gekomen door informatie van verschillende openbare databestanden op een slimme en geautomatiseerde manier aan elkaar te koppelen. Zo is bijvoorbeeld voor het bepalen van de wegbreedtes gebruik gemaakt van de wegvlakken uit de BGT, en van de verkeersborden met breedtebeperkingen uit het nationale verkeersbordenbestand. De doorontwikkeling van de mogelijkheden is op zo’n manier gedaan dat de analyse voor heel Nederland in een relatief beperkte tijd kan worden uitgevoerd, en volledig reproduceerbaar is. Iets dat noodzakelijk is om alle gegevens met grote regelmaat te kunnen actualiseren. Door alle verbeteringen en toevoegingen is het NWB hard op weg om als centrale drager van alle verkeerskundige data te worden gezien.

Opdrachtgever: Nationaal Dataportaal Wegverkeer
Jaar: 2021 - 2022