Paper 'Inzicht in de effecten van smart mobility'

Achtergrond

Inzicht effecten smart mobility

De effecten van smart mobility-toepassingen op bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid zijn niet altijd even inzichtelijk. Daarom werken we samen met het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat aan een methodiek om daar inzicht in te krijgen. Adviseur Martijn Legêne schreef mee aan een CVS-paper over dit onderwerp.

Methodiek voor inzicht in de effecten van smart mobility

Dat de effecten van smart mobility niet altijd inzichtelijk zijn, komt doordat toepassing impact hebben op meerdere indicatoren en soms zelf zowel een positief als negatief effect hebben. Ook de verschillende manieren van evaluatie maken het lastig om resultaten te vergelijken. Met onze methodiek creëren we inzicht in aanbod, gebruik en effect per smart mobility-toepassing.

CVS-paper

Tijdens het CVS eind 2023 presenteerden we onze methodiek, voorlopige resultaten en aanbevelingen voor de toekomst. 

Lees het paper hier

In 3 stappen inzicht in de effecten van smart mobility

Inmiddels passen we onze methodiek met succes toe voor meerdere opdrachtgevers.

Lees meer over onze methodiek

Oplossing

Deelscooter