Nationaal Voetgangerscongres

Event

13 oktober 2022

Voetgangerscongres

13 oktober 2022

09:00 - 17:30

Nieuwe Buitensociëteit, Zwolle

Gelukkig, Gezond! Dat is niet alleen het thema van het Nationaal Voetgangerscongres 2022, maar ook hoe wij bij Goudappel naar lopen kijken.

Naast goed voor je gezondheid is lopen namelijk ook de meest duurzame vorm van mobiliteit. Het is daarmee een van de oplossingen voor een bereikbare en inclusieve stad. Maar hoe vertalen we dat naar beleid? En hoe meten we de toegankelijkheid van een gebied? Daarover gaan we graag met u in gesprek op donderdag 13 oktober tijdens het Nationaal Voetgangerscongres in Zwolle.

Presentaties

Op het Nationaal Voetgangerscongres geven we meerdere presentaties:

De looptool: meet de beloopbaarheid van een straat of wijk
Dennis van Sluijs en Bas Alferink (11:25 - 12:10)

De looptool is een quick-scan methode die we hebben ontwikkeld om de beloopbaarheid van een gebied te meten. Aan de hand van vijf indicatoren uit de voetgangersbehoeftepiramide geeft de tool bovendien aanbevelingen voor verbeteringen van de looproutes. In een interactieve outdoor workshop nemen we je mee in de totstandkoming van de looptool en gaan we deze samen invullen en evalueren.

Toegankelijkheid voor iedereen in elke stad!
Joost Verhoeven en Koert-Jan de Groote (gemeente Harderwijk) (11:25 - 12:10)

Samen met de gemeente Harderwijk hebben we een beleidsvisie opgesteld over toegankelijkheid. Hierin kozen we voor een bredere doelgroepenbenadering om te komen tot toegankelijkheid en zelfstandige mobiliteit voor iedereen. Ook werken we met verschillende toegankelijkheidsniveaus, gekoppeld aan 9 inhoudelijke thema's. In een presentatie lichtten we toe hoe de visie tot stand kwam, welke resultaten we behalen en hoe we vooruit kijken. 

Voetgangersbewegingen op basis van het Nederlands Verplaatsingspanel
Peter van der Mede (11:25 - 12:10)

Met het Nederlands Verplaatsingspanel meten we sinds 2019 het verplaatsingsgedrag van 10.000 Nederlanders. Zo beschikken we over een rijke databron die inzicht geeft in het gedrag van mensen, dus ook voetgangers. In deze presentatie laten we zien hoe gedrag van Nederlandse voetgangers in Amsterdam in 2022 veranderde ten opzichte van de coronajaren 2020 en 2021.

Voor meer informatie en aanmelden, zie de website van het Nationaal Voetgangerscongres

    Gerelateerde events

    Alle events