Ontwerp en openbare ruimte

Ontwerp openbare ruimte

We willen onze steden en dorpen gezonder en groener maken. Maar hoe maken we meer ruimte voor voetgangers, fietsers, ontmoeten en verblijven? Hoe maken we onze openbare ruimte meer klimaatadaptief, duurzaam en toekomstbestendig? En waar vinden we dan nog ruimte voor alle andere gewenste verkeersfuncties in de stad? Kortom, hoe komen we tot een integrale afweging tussen al deze ambities en hoe maken we deze zichtbaar op straat?

Van gevel tot gevel

De kwaliteit en de inrichting van de openbare ruimte heeft grote invloed op onze gezondheid, de economische vitaliteit, onze beleving, ons gedrag en onze mobiliteitskeuzes. Wij zien verkeer hierbij nadrukkelijk als onderdeel van de totale openbare ruimte. We kijken niet van band tot band, maar van gevel tot gevel. We hebben oog voor alle brede ambities en zorgen voor de juiste balans.

Brede doelen opebnbare ruimte

We werken vanuit 7 brede doelen voor de openbare ruimte

Een passend en gedragen ontwerp

Wij werken samen met onze opdrachtgevers aan een openbare ruimte die bijdraagt ​​aan een gezonde, groene en toegankelijke leefomgeving voor iedereen. Ons team bestaat uit verkeerskundigen, ontwerpers, landschapsarchitecten en stedenbouwkundigen. Samen komen wij tot integrale visies, plannen en ontwerpen. Dit doen we op alle schaalniveaus: van strategie tot straat en van concept tot concreet. Hierin werken we samen met onze opdrachtgevers, met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden. Alleen zo komen we tot een passend en gedragen ontwerp voor iedere plek, met inzicht in de effecten. Wij ontwerpen steden en dorpen die klaar zijn voor de opgaven van vandaag, maar ook voor de transities in de toekomst.

Verbeter het klimaatadaptieve vermogen van uw openbare ruimte

Krijg inzicht in het klimaatadaptieve vermogen van uw openbare ruimte en dat van nieuwe ontwerpvarianten met het klimaatadaptatie-label.

Lees meer

Oplossing

Klimaat Adaptie Label

Inclusiviteit en toegankelijkheid

Een andere grote opgave is om onze openbare ruimte toegankelijk te maken voor iedereen. Denk aan ouderen, mensen met een fysieke- of zintuiglijke beperking, kleine kinderen of bijvoorbeeld iemand met een kinderwagen. Werken aan toegankelijkheid, betekent onderscheid maken tussen verschillende doelgroepen met ieder hun eigen eisen en wensen. Dit deden we bijvoorbeeld in Harderwijk, waar we vanuit verschillende doelgroepen en toegankelijkheidsniveaus een duidelijk en toepasbaar handboek ontwikkelden voor projecten in de openbare ruimte.

Laat u inspireren en bekijk ons ​​projectenoverzicht '’RUIMTE MAKEN voor iedereen".

Andere mogelijkheden op het gebied van ontwerp

  • Animatie en Virtual Reality

    Een passend en door alle stakeholders gedragen ontwerp voor iedere plek. Met animatie en VR maken we het mogelijk.

    /nl/expertises/strategie-en-ruimte/ontwerp-en-openbare-ruimte/animatie-en-vr

Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen?

Ga met ons in gesprek over uw vraagstukken op het gebied van ontwerp en openbare ruimte.

Neem contact op met Marco