Schiphol Plaza huidige situatie

Busstation Schiphol Airport/Plaza is een belangrijk knooppunt in het openbaarvervoer-netwerk. Maar de huidige multimodale vervoersknoop is gebouwd in de jaren negentig en was destijds berekend op 35 miljoen luchtreizigers. Inmiddels verwerkt Schiphol bijna het dubbele aantal reizigers en toekomstscenario's voorspellen verdere groei. Om die stroom aan reizigers aan te kunnen werd Goudappel gevraagd mee te denken over een nieuw ontwerp voor het busstation.

Samenwerking van verschillende partijen

Zoals gezegd kan de huidige infrastructuur van Schiphol Plaza de groeiende stroom aan reizigers niet aan. Perrons in de treintunnel zijn overbelast en de drukke zebrapaden op het busstation zorgen voor vertraging voor bussen. Daarom is Schiphol begonnen met het onderzoeken van de opties om deze multimodale OV-knoop anders vorm te geven. Samen met architect BCN is begonnen aan een nieuw ontwerp, waarna verschillende partijen (Mijksenaar, InControl, RHDHV, NACO, DGMR) zijn betrokken bij het project. Goudappel leverde de analyses en onderbouwing voor de verkeersveiligheid, gedrag, afwikkeling en betrouwbaarheid van bussen en het overige verkeer op en rondom Schiphol Plaza. 

Schiphol huidige situatie

Schiphol Plaza huidige situatie

Herontwerp Schiphol Plaza

Door te kiezen voor extra opgangen vanuit de treintunnel ontstaat een betere verdeling van reizigers op de perrons. Dat maakt ook een directe verbinding naar het busstation mogelijk met minder gelijkvloerse overstekers. Door nieuwe stijg- en daalpunten vanuit de treintunnel is gekozen voor een eilandperron waarmee voor de dagelijkse overstappers tussen trein en bus een directe verbinding ontstaat. 

Eilandperrons kennen vaak ongelijkvloerse kruisingen met voetgangersstromen. Om verschillende redenen (kosten, inpasbaarheid, reizigerskwaliteit) was dit niet overal inpasbaar. De uitdaging was daarom om binnen het beschikbare budget te komen tot een maakbaar ontwerp waarbij de bus een betrouwbare dienstregeling kan afwikkelen en reizigers veilig en comfortabel op hun bestemming kunnen komen.

Het belang van stakeholders

Inmiddels zijn we tot een goedgekeurd schetsontwerp gekomen. Een eerste mijlpaal en bijzonder omdat er bij dit projecten vele (soms conflicterende) belangen, wensen en eisen een rol spelen, gezien de brede groep stakeholders (o.a. Schiphol, KLM, NS, Vervoerregio, Koninklijke Marechaussee en nood- en hulpdiensten). Daarnaast kent Schiphol diverse interne stakeholders vanuit de landzijdige veiligheid, operatie en parkeren. Zowel de inhoudelijke analyses als de bekendheid met deze stakeholders droeg bij aan het behalen van deze eerste mijlpaal. Alleen zo konden we de juiste trade-offs opstellen en alle belangen en consequenties inzichtelijk maken - een belangrijke basis voor besluitvorming.

Schiphol Plaza is daarmee bij uitstek een voorbeeld van een multimodale knoop: complexe samenhang tussen bus, trein, voetganger, luchtvaart, taxi’s en diverse diensten. De afweging tussen de diverse belangen maakt dat het noodzakelijk is om integraal naar dit ontwerpvraagstuk te kijken. Op elk onderdeel van het ontwerp is ingezoomd en zijn in samenwerking met andere disciplines trade-offs gemaakt waarbij ook het grotere plaatje niet uit het oog is verloren.

Opdrachtgever: Schiphol
Jaar: 2020 - 2022

Actueel