Onderzoek naar reisgedrag bezoekers kuststrook in Den Haag

Project

Kust Den Haag

Wie wel eens in de zomer naar de kust van Den Haag gaat, herkent het beeld van extreme drukte op piekdagen. Met de auto naar het strand rijden betekent in de file aansluiten en lang zoeken naar een vrije parkeerplek. De komende periode onderzoeken we voor de gemeente Den Haag hoe die (over)last (ook voor het OV, bewoners en hulpdiensten) op piekdagen is te verminderen. Ons onderzoek naar het reisgedrag van bezoekers, helpt de gemeente om de bereikbaarheid van de kuststrook te verbeteren.

(Over)last verminderen

De gemeente wil niet drukte verminderen, maar wel de (over)last van filevorming en parkeerproblemen. Het doel: bezoekers een fijne dag bezorgen én de stad bereikbaar houden voor hulpdiensten, openbaar vervoer en bewoners. Daarvoor is allereerst inzicht nodig: wie gaan er eigenlijk naar de kust? En hoe reizen zij?

We combineren data uit verschillende bronnen om een beeld te vormen van de drukte: druktebeelden op basis van Floating Car-data, data uit telefoonverkeer, gegevens van de HTM, parkeergegevens en gebruiksdata van deelfietsen en deelscooters. Deze data verrijken we met onderzoek onder de bezoekers van de kuststrook. Op zomerse piekdagen ondervragen we samen met veldwerkers van NDC hoe bezoekers naar de kuststrook reizen. Die mix van databronnen en aanvullende interviews naar reisgedrag en voorkeuren van de bezoekers levert een compleet inzicht op.

Oplossingen bedenken

Wanneer we weten wie er naar de kust reizen en hoe zij dat doen, is het tijd voor de vervolgvraag: wat kunnen we nu het beste doen om overlast te verminderen? We stellen profielen op van verschillende type bezoekers en hun overwegingen vanaf het moment dat zij besluiten naar het strand te gaan. We adviseren per doelgroep concrete maatregelen en voor elke bezoekersgroep de beste manier en het meest geschikte moment om te benaderen. Hierbij zoeken we naar maatregelen zoals een andere ruimtelijke spreiding, sturen op andere vervoersmiddelen of andere parkeeroplossingen zoals Park+Beach en de Strandexpress die nu al ingezet worden.

Door inzicht te krijgen hoe de verschillende groepen bezoekers hun reis kunnen aanpassen wordt het effect van maatregelen zo groot mogelijk. In de zomer van 2024 toetsen we de door ons voorgestelde maatregelen in de praktijk.

Opdrachtgever: gemeente Den Haag
Jaar: 2023-heden