Pilot vergroot veiligheid basisschoolleerlingen Zwolle

Pilot Zwolle

De leerlingen van twee basisscholen in Zwolle, Ridder Joris en De Morgenster, zijn in mei 2021 begonnen met een pilot om de verkeersveiligheid rondom hun school drastisch te verbeteren. Hiervoor is een autovrije omgeving gecreëerd. Rondom de school werd gedurende drie weken uitsluitend gelopen of gefietst.

(beeld van RTV Oost)

De ouders die hun kinderen met de auto naar school brengen parkeren bij een supermarkt in de buurt. De kinderen lopen vervolgens onder begeleiding van hun ouders of leerlingen uit hogere klassen naar hun school. Leonie Zengerink was namens Goudappel bij dit project betrokken: “Hiermee ontstaat een veiligere schoolomgeving met meer ruimte voor anderen dan automobilisten.”

Dit project past binnen de opdracht die de provincie Overijssel aan Goudappel heeft verstrekt om op tien basisscholen verspreid over verschillende gemeenten het Basisschool Omgeving Management (BOM) vorm te geven en uit te voeren. In Zwolle wordt nu een combinatie toegepast van een zogenoemde Schoolstraat en een BOM-project. Leonie: “Wij hebben hiervoor niet alleen contact onderhouden met de provincie en de gemeente maar hebben ook de communicatie verzorgd met andere belanghebbenden zoals de wijkagent, de direct omwonenden, de scholen, de ouders en niet te vergeten de leerlingen zélf. Zij hebben ook duidelijk hun stempel kunnen drukken op deze aanpak en spelen, samen met volwassen vrijwilligers, een belangrijke rol in de uitvoering.”

Direct na afloop van de meivakantie, moesten de leerlingen een enkele automobilist er nog van overtuigen elders te parkeren. “Niet goed gelezen,” merkte een van de leerlingen op. Kán gebeuren.”

Opdrachtgever: Provincie Overijssel
Jaar: 2021

Meer weten over BOM? Het Jeugdjournaal ging op bezoek in Kuinre