Reizigersonderzoek naar alternatieven voor drukke A58 Eindhoven-Breda

Project

A58 Eindhoven - Breda

Het is druk op de A58. In het kader van InnovA58 zijn bouwwerkzaamheden gepland. Deze leiden tot een reductie in wegcapaciteit. Bij weggebruikers die regelmatig gebruik maken van de A58 is daarom een verkenning gedaan welke alternatieven voor het reizen over de A58 zij kunnen en willen benutten.

Alternatieve keuzes

Voor reizigers op de A58 is bepaald of hun reis redelijkerwijs ook met een alternatief gemaakt kan worden. Bijvoorbeeld overstappen naar een ander vervoermiddel zoals fiets of ov, of minder reizen en thuiswerken. Naast het in beeld brengen van mogelijkheden om anders te reizen, is ook onderzocht welke motivaties en belemmeringen een weggebruiker heeft om een bepaald alternatief wel of niet te gebruiken, en wat aanvullend nodig is om een reiziger te verleiden het reisgedrag aan te passen. In opdracht van Rijkswaterstaat heeft Goudappel onderzoek gedaan om deze vragen te kunnen beantwoorden.

Onderzoek naar herkomsten, bestemmingen en karakteristieken van reizigers op de A58 tussen Eindhoven en Breda laat zien dat veel reizigers zich over een lange afstand verplaatsen. Daardoor vallen alternatieven zoals fiets en e-bike snel af. De speed pedelec heeft meer potentie (tot 30 km). Voor weggebruikers waar herkomst en bestemming goed aangesloten is op het ov-netwerk, is het openbaar vervoer een goed alternatief.

Het onderzoek en de resultaten

Met enquêtes is onderzocht wat de motivaties en belemmeringen zijn om wel of niet voor een bepaald alternatief te kiezen. Veel mensen staan positief tegenover het gebruik van fiets en e-bike, maar dat is vaak geen realistisch alternatief ter vervanging van de huidige rit over de A58 vanwege de lange afstanden. Het beeld voor de speed pedelec is minder eenduidig. Veel mensen staan open voor deze optie als het financieel aantrekkelijker wordt, maar veel deelnemers ervaren deze optie ook als gevaarlijk door de hoge snelheid en kwetsbaarheid van een fietser. Reizigers staan minder positief tegenover het gebruik van het ov. Wel lijkt minder reizen door bijvoorbeeld meer thuis te werken – structureel ook na COVID-19 – een kansrijke optie te zijn.

De mate waarin reizigers bereid zijn hun gedrag aan te passen is beperkt. Het advies luidde om maatregelen te nemen die reizigers stimuleren andere vervoersmiddelen of tijdstippen te kiezen. Ook is het zaak werkgevers van bedrijven in het gebied te faciliteren hun medewerkers te stimuleren voor alternatieven te kiezen, en thuiswerken mogelijk te maken.

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat
In samenwerking met Movares

Jaar: 2020 - 2021