PLATOS colloquium 2022

In september 1998 ondertekenden een tiental partijen een convenant over samenwerking op het gebied van modelontwikkeling. Het betekende het begin van het Platform Toedelings- en Simulatiemodellen (PLATOS). Met PLATOS kreeg de samenwerking tussen overheden, bedrijfsleven en kennisinstituten op het gebied van modellen een belangrijke impuls. Een van de doelen was het informeren van gebruikers over ontwikkelingen en het inventariseren van wensen. 

Hiervoor werd het PLATOS colloquium geïntroduceerd: een dag waarop modelontwikkelaars en -toepassers elkaar ontmoeten en informatie uitwisselen. Het platform is inmiddels gestopt, maar het colloquium bestaat nog steeds. Ook Goudappel neemt hieraan deel.

Dit jaar is het thema 'Foei, ik groei - grenzen aan groei'. Het is in 2022 al 50 jaar geleden dat het baanbrekende rapport van de Club van Rome werd gepubliceerd. De conclusies uit dit rapport waren zorgwekkend: hulpbronnen van de aarde raken op en de bevolking en vervuiling neemt toe. De laatste jaren ervaren we steeds vaker deze grenzen. Grenzen aan de controle over ziektes, grenzen aan de hoeveelheid verkeer en aan de hoeveelheid neerslag die verwerkt kunnen worden, en grenzen aan de hoeveelheid energie die we kunnen opwekken. Hoe past dit binnen het paradigma van de economische groei en hoe kunnen we hier in onze modellen rekening mee houden?

Meer informatie over het programma en locatie volgt snel op de website van Platos.

9

mrt 2022

9 maart 2022

09:00-17:00

locatie volgt