Crowdfundingsonderzoek: inzicht in bereikbaarheidsproblemen en oplossingen

Het is een doel van steeds meer gemeenten en regio’s: inclusief mobiliteitsbeleid. Daar is inzicht voor nodig: waar is de bereikbaarheid onvoldoende, voor wie en waarom? En wat zijn mogelijke oplossingen? In een uniek één jaar-durend crowdfundingsonderzoek bieden we u inzicht en handelingsperspectief.

Crowdfunding website 2.png

Het belang van onderzoek naar inclusieve bereikbaarheid 

Wanneer mensen niet binnen redelijke tijd en tegen redelijke kosten de voor hen belangrijke bestemmingen en activiteiten kunnen bereiken (zoals banen, voorzieningen en sociale contacten) kan dit hen belemmeren om deel te nemen aan de samenleving. Inclusief mobiliteitsbeleid is erop gericht dit te voorkomen. Maar inclusief mobiliteitsbeleid vraagt om diepgaand inzicht in bereikbaarheidsproblemen van mensen. In een uniek één-jaar-durend crowdfundingsonderzoek kijken we daarom verder dan cijfers en geven we inzicht in bereikbaarheidsproblemen voor verschillende doelgroepen. Ook onderzoeken we oplossingsrichtingen.

Waarom crowdfunding?

Crowdfundingsonderzoek betekent dat alle betrokken partijen, inclusief Goudappel, samen het onderzoek financieren. In eerder crowdfundingsonderzoek dat we deden naar de mobiliteit van jongeren, heeft deze aanpak zich al bewezen. Gezamenlijke financiering betekent voor u: dezelfde inzichten voor een lager tarief en is daarmee dé ideale manier om inclusieve bereikbaarheid in uw regio op een laagdrempelige manier te onderzoeken. Naast onze eigen financiële bijdrage begeleiden we u als deelnemer tijdens het hele onderzoek.

fasen onderzoek

Onze aanpak: in 3 fasen van inzichten naar oplossingen

In de loop van één jaar onderzoeken we inclusieve mobiliteit in 3 fasen: 

  • Fase 1: Ervaren bereikbaarheidsproblematiek in beeld - hoe ervaren bepaalde doelgroepen bereikbaarheid? En welke factoren zijn daarbij bepalend/belemmerend?

  • Fase 2: Geografische analyse – waar worden belemmeringen het meest ervaren?

  • Fase 3: Ontwerpend onderzoek inclusief mobiliteitssysteem – welke beleidsstrategieën verminderen bereikbaarheidsongelijkheid bij bepaalde doelgroepen?

Gedurende het project organiseren we meerdere bijeenkomsten om de voortgang te bespreken en bevindingen met elkaar uit te wisselen.

De voordelen van meedoen 

Meedoen aan dit onderzoek biedt u als beleidsmaker de volgende voordelen:

  • Inzicht - we brengen bereikbaarheid zowel kwalitatief als kwantitatief in beeld: wie ervaren problemen, waar en wat is de onderliggende oorzaak? 

  • Handelingsperspectief – we onderzoeken mogelijke oplossingsrichtingen om uw mobiliteitsbeleid inclusiever te maken.

  • Aantrekkelijk tarief – door te kiezen voor crowdfunding, verlagen we de kosten per deelnemer. Hoe meer deelnemers, hoe lager de kosten. Ook Goudappel doet een financiële bijdrage.

  • Innovatie – door mee te doen, krijgt u inspraak in het onderzoek. Samen beslissen we welke aspecten we precies gaan onderzoeken. Dat maakt dit een uniek en innovatief onderzoek.

  • Kennisdeling – u krijgt niet alleen inzicht in de bereikbaarheid binnen uw eigen regio, u kunt ook kennis en ervaringen uitwisselen met andere deelnemers.

  • Zekerheid – Goudappel heeft al ervaring met crowdfundingsonderzoek. We begeleiden u tijdens alle fasen van het proces.

Bekijk de informatiebijeenkomst over ons onderzoek

Ga samen met ons aan de slag met inclusieve bereikbaarheid 

Ook inzicht krijgen in bereikbaarheidsproblemen in uw regio én mogelijke oplossingen richting een inclusiever mobiliteitsbeleid? Doe mee aan dit unieke onderzoek en maak onderdeel uit van een inspirerend netwerk van mobiliteitsprofessionals.

Omdat vooraf niet te voorspellen is hoeveel deelnemers er meedoen, werken we met een inschrijftermijn die loopt t/m 31 mei 2024. Hoe meer deelnemers, hoe lager de kosten. Kent u dus anderen met interesse? Breng ze met ons in contact!

Meer informatie?

Neem voor meer informatie contact op met Thomas Straatemeier (adviseur mobiliteit & ruimte).

Neem contact op met Thomas