Gedragsanalyse rotonde Joure

20 oktober 2017

De bekende rotonde in de A6 bij Joure gaat verdwijnen. De bouwwerkzaamheden voor een geheel nieuw knooppunt zijn in volle gang. Tot het moment dat de rijbanen worden verlegd, blijft de rotonde Joure nog in gebruik.

De intensiteiten van het gemotoriseerd verkeer zijn de afgelopen jaren toegenomen waardoor steeds vaker, langer en op wisselende momenten wachtrijen ontstaan. Daarnaast speelt de zorg dat weggebruikers meer dan voorheen afgeleid zijn tijdens het rijden. In de staart van de files vanuit Heerenveen en Sneek zijn de afgelopen jaren ernstige ongevallen gebeurd. Vanuit Sneek binnen korte tijd tweemaal met dodelijke afloop. Dit was voor de wegbeheerder Rijkswaterstaat aanleiding om aanvullende maatregelen te treffen op de wegvakken naar de rotonde. Deze maatregelen zijn zo snel mogelijk na de ongevallen getroffen om nieuwe ongevallen zoveel mogelijk te voorkomen.

Rijkswaterstaat en de gemeente Fryske Marren hebben Goudappel Coffeng gevraagd om te beoordelen of de getroffen maatregelen goed functioneren en hoe de situatie tot de aanpassing van het knooppunt verder verkeersveilig gemaakt kan worden. Bij voorkeur met snel in te voeren maatregelen, gezien de noodzaak van de situatie en de korte periode waarin de maatregelen effect moeten hebben. Gezien de aard van de ongevallen en de situatie is gekozen voor een gedragsanalyse. Onze gedragsexpert en onze verkeersveiligheidsauditor voor het Rijkswegennet hebben voor deze analyse samen uitgevoerd. Het onderzoek bestond uit een schouw van de weg, omgeving, het verkeersbeeld en het gedrag van de verkeersdeelnemer onder verschillende omstandigheden. Daarnaast is uitgebreid gesproken met de betrokkenen over de onveiligheid, de getroffen maatregelen en mogelijkheden voor verbetering.

Uit onze eerste analyse bleek dat de getroffen maatregelen in combinatie met handhaving door de politie een duidelijk effect hebben op de naderingssnelheid. Zeker vanuit de richting Sneek. We hebben voorstellen gedaan voor kleine aanpassingen om de maatregelen effectiever te maken en aanvulling van de maatregelen, gecombineerd met een campagne/communicatie- en handhavingsaanpak. Een aantal van de voorgestelde maatregelen wordt binnenkort uitgevoerd.

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Noord-Nederland in samenwerking met gemeente Fryske Marren
Jaar: eind 2016-2017