Provincie Noord-Holland neemt aanbevelingen voor detailhandelsbeleid over

28 januari 2019

De ontwikkelingen in de detailhandel gaan snel. De provincie Noord-Holland stelde zich daarom de vraag in hoeverre het huidige detailhandelsbeleid nog past bij de actuele en toekomstige opgaven. Om optimaal te kunnen inspelen op deze opgaven, heeft de provincie Goudappel Coffeng opdracht gegeven nu al een evaluatie van het detailhandelsbeleid 2015-2020 op te stellen.

Voor deze evaluatie heeft Goudappel Coffeng onder meer gesproken met gemeenten en vertegenwoordigers van ondernemers en vastgoedpartijen. Het algemene beeld is dat het huidige detailhandelsbeleid van de provincie goed functioneert. De provincie laat veel over aan de regio’s, maar biedt tegelijkertijd heldere beleidskaders en een instrumentarium dat werkt.

Adviseur Tim van Huffelen: "Door de spelregels die de provincie opstelt, lukt het steeds beter om in te zetten op centrumgebieden. Daarbij worden andere functies dan winkels steeds belangrijker voor winkelgebieden. Bovendien worden randvoorwaarden als duurzaamheid, stadsdistributie en goede bereikbaarheid en parkeervoorzieningen voor auto en fiets steeds belangrijker, zeker gericht op nieuwe mobiliteitsconcepten.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben de evaluatie van het detailhandelsbeleid positief ontvangen en de aanbevelingen van Goudappel Coffeng overgenomen. Het is aan het nieuw te vormen College om na de Provinciale Statenverkiezingen in maart invulling te geven aan een (vernieuwd) detailhandelsbeleid.

De reactie van de provincie Noord-Holland en de volledige versie van de evaluatie van het detailhandelsbeleid is te vinden via deze link.