Ambieer

Ambieer, denk groot, leg de lat hoog, wees ambitieus en laat de ambitie niet te snel varen

De realisatie van een snelle fietsroute begint altijd bij een ambitieus plan en de pleitbezorger van het plan: iemand dus die zich hard maakt om het plan ook daadwerkelijk in de praktijk te laten slagen. Dit kan een wethouder zijn of een enthousiaste ambtenaar van een gemeente of regio. Ook op een hoger schaalniveau is de landelijke aandacht voor snelle fietsroutes begonnen met een enkeling met visie en de ambitie om die visie verder te brengen dan de tekentafel.

De ambitie omvat ook dat er een programma van eisen voor de fietsroute wordt ontwikkeld om te proberen een zo’n goed mogelijke fietsverbinding via een snelle en aantrekkelijke route voor elkaar te krijgen. Water bij de wijn doen kan altijd nog.

Twee insteken in de praktijk
Hoe hoog het ambitieniveau is, verschilt sterk per route en regio. Waar sommige routes zich beperken tot relatief eenvoudig implementeerbare maatregelen, ligt bij andere routes de lat behoorlijk hoog. Een voorbeeld van dat eerste is te vinden in de Stadsregio Amsterdam. De snelle fietsroutes die daar in het kader van FietsFilevrij zijn aangelegd, zoeken binnen het budget en de planning naar het maximaal haalbare, maar lukt dat niet dan doen we het net even ‘normaler’. 
In Twente is de insteek duidelijk andersom. Hoewel de oorspronkelijke torenhoge ambities al flink zijn bijgesteld, geldt nog steeds dat routedelen alleen worden gerealiseerd als dat goed kan, op fietssnelwegkwaliteit. Lukt dat niet dan komt er eventueel een tijdelijke schakel; de ambitie om het einddoel optimaal in te passen blijft gehandhaafd. 
Beide insteken worden gekozen, maar leiden wel tot een andere resultaten… 

Kies daarom bewust een insteek. Afhankelijk van de planningshorizon en het (lange termijn) perspectief voor de route kan het slimmer zijn om nu te kijken wat kan of om wat meer geduld te hebben.

Subsidie als kanalisator voor ambitie
Provincie Brabant wil de regio’s in haar gebied de ruimte geven om eigen plannen te maken en zelfstandig de ambitie te bepalen. Tegelijkertijd wil de Provincie wel graag echte snelfietsroutes en wil ze meerwaarde en innovatie stimuleren. De oplossing: een subsidie die deels afhankelijk is van het ambitieniveau van de route. Hoger de lat, des te hoger (ook relatief) de subsidie. Een handig tooltje maakt de speelruimte inzichtelijk.

Was dit ambitie of luchtfietserij? 
Waar een gezonde ambitie overgaat in luchtfietserij blijkt vaak pas achteraf. Rond 2000 waren Almere en de regio rondom Eindhoven bezig met plannen voor een supersnelle fietsroute van Almere naar Amsterdam en van Eindhoven naar Helmond (VLITS - Vernieuwend Licht Individueel TransportSysteem). Overdekt, met windaandrijving en een brug door het IJmeer. Die routes kwamen er dus niet. Althans niet in die vorm, want beide routes staan inmiddels in veel bescheidener vorm op de snelfietsroutekaart.

Terug naar Fietsfeuilleton.