Componeer

Communiceer: plan in samenwerking met de omgeving

Met een goede samenwerking met partners, betrokkenen en omwonenden kan er ook een heleboel wél. Waar liggen de echte pijnpunten en hoe kun je die wegnemen?

Gouden regels voor succes:

  • Betrek bewoners en belanghebbenden vanaf de start bij het project
  • Maak heldere procesafspraken en hou je daaraan of blijf in elk geval in contact 
  • Wees transparant over ambities, doelen en belangen 
  • Zoek samen naar kansen en oplossingen
  • Vraag feedback op voorstellen, vooral ook in de eerste fase als er nog aanpassing mogelijk is en: 
  • Motiveer waarom iets wel/niet kan

Terug naar Fietsfeuilleton.