Metamorfose Stationsomgeving Wolvega

Project

Welkom in Wolvega.jpg

Het stationsgebied in het Friese Wolvega was voorheen vooral op een verkeerskundige manier ingericht. Er liep een weg langs het station waar hard gereden werd, er was geen prettig ontvangstplein en er waren paaltjes om te voorkomen dat auto’s het voetgangersgebied zouden gebruiken. Niet de warme ontvangst die je mag verwachten. Goudappel kreeg de vraag het stationsgebied verkeersveiliger en aantrekkelijker te maken.

Metamorfose stationsomgeving Wolvega in 2,5 minuut

Marco Aarsen, landschapsarchitect en adviseur bij adviesbureau Goudappel: “Het station van Wolvega ligt aan het water, maar dat beleefde je in de oude situatie totaal niet. Er was wel een trappetje, maar dat was helemaal overgroeid en had geen relatie met het stationsgebouw. Er was maar weinig groen aanwezig. Het hele gebied was ingericht met een verkeersfunctie, niet als verblijfgebied. De gemeente Weststellingwerf, waar Wolvega onderdeel van is, kregen we het verzoek  om het stationsgebied verkeersveiliger en aantrekkelijker te maken. Van een verkeerskundige stationsomgeving naar een warm welkom in Wolvega.”

Gulden Snede

Het stationsgebied is flink onder handen genomen. “Het karakteristieke stationsgebouw is opgebouwd volgens de gulden snede. Dit lijnenspel hebben we geprojecteerd op het nieuwe stationsplein, zodat er een geheel ontstaat en de grens tot waar je kunt rijden op natuurlijke manier duidelijk is. Ook de relatie tot het water vonden we een sterk punt.” aldus Aarsen. “Als je nu aankomt, zie je meteen het water en de fontein. Op het oude plein was een historische kei aanwezig, die heeft nu – op hetzelfde plein – een mooie plek gekregen. Het plein eindigt in een trappartij die uitkomt op het water, zodat bezoekers ook uitgenodigd worden om daar te gaan zitten. In plaats van paaltjes tegen foutief parkeren staan er bankjes en bomen om het autoverkeer te begeleiden.” 

Verblijfsomgeving

“Ook het busgedeelte is aangepast, net als de parkeerzone. We maken onderscheid tussen lang parkeren en kort parkeren, waar dat voorheen niet zo was. De bushaltes zijn nu integraal opgenomen in de pleinverharding, waar het voorheen grote haltekommen waren.  Zo is er op het stationsplein een warme en uitnodigende verblijfsomgeving ontstaan. ‘’Van een verkeerskundige stationsomgeving naar een aantrekkelijk stationsplein aan het water.”

Opdrachtgever: Gemeente Weststellingwerf
Jaar: 2019-2020