Ontsluiting van verkeersmodelresultaten in de metropoolregio Rotterdam Den Haag

Project

Den Haag Centraal

De metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) gebruikt sinds 2020 OmniTRANS Analytics voor de ontsluiting van het regionale verkeersmodel V-MRDH.

Gemakkelijk toegankelijke datavisualisaties

Binnen de regio maken 23 gemeenten gebruik van verkeersmodel V-MRDH. OmniTRANS Analytics maakt het mogelijk om al deze partijen gelijktijdig toegang te geven tot het verkeersmodel. In het verleden kreeg elke gemeente na oplevering van een verkeersmodel een downloadlink met grote aantallen pdf’s en tabellen, om zo het verkeersmodel te kunnen raadplegen. OmniTRANS Analytics geeft alle gebruikers gelijktijdig online toegang en biedt de mogelijkheid tot interactie. Gebruikers kunnen zelf kaartlagen selecteren, kaartuitsnedes kiezen, inzoomen en naast de gebruikelijke intensiteitskaarten bijvoorbeeld ook sociaaleconomische gegevens raadplegen. OmniTRANS Analytics maakt verkeersmodeldata veel toegankelijker voor alle gebruikers. 

OmniTRANS Analytics in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag

OmniTRANS Analytics gebruikt voor de metropoolregio Rotterdam Den Haag

Gebruiksgemak

Naast de basisresultaten van het verkeersmodel kunnen voor elke gemeente specifieke modelscenario’s en variantanalyses worden toegevoegd in aparte werkmappen van OmniTRANS Analytics. Elke gemeente heeft zijn eigen werkomgeving met daarin alle relevante doorgerekende modelscenario’s achter één inlog beschikbaar. Hierdoor hoeft nooit meer gezocht te worden naar de resultaten van een bepaalde doorrekening. Ook kan een gebruiker zelf veel eenvoudiger de informatie visueel doorgronden en analyseren.

Door OmniTRANS Analytics is het werken met verkeersmodellen niet langer enkel voorbehouden aan verkeersmodelspecialisten. Ook beleidsmedewerkers kunnen eenvoudig zelf informatie opzoeken en interpreteren, waardoor efficiënter gewerkt kan worden. OmniTRANS Analytics maakt mobiliteitsdata toegankelijker, inzichtelijker en zorgt voor een visueel aantrekkelijke weergave.

Opdrachtgever: Metropoolregio Rotterdam Den Haag
Jaar: 2020 - 2021