Bloemenlogistiek: vaker, vlugger en verser

8 maart 2016

Verse bloemen en planten. Wie houdt daar niet van? Vanaf kweker tot vaas telt elke seconde, vooral bij de middagspits als al die verse bloemen en planten vaak tegelijk de weg op moeten. Snel en veilig. Voor Royal FloraHolland is Goudappel Coffeng al jaren de vaste partner voor de verkeersafwikkeling, op eigen terrein en voor de aansluiting op het provinciale wegennet.

Onze ondersteuning is zowel inhoudelijk alsook procesmatig. Inhoudelijk brachten we de verkeersdynamiek van de (grote) vrachtstromen in kaart, identificeerden we knelpunten en dachten we mee over oplossingen. Procesmatig faciliteerden wij, vanuit (overzichts)kennis de afstemming tussen Royal FloraHolland, de Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijprodukten, de Provincie Noord-Holland, de gemeente Aalsmeer, de stadsregio Amsterdam en het Greenpark, met elk hun eigen belangen en processen. Het resultaat: betere verkeersafwikkeling en nog steeds verse bloemen en planten bij u in huis en in de werkomgeving.

Enkele voorbeelden van specifieke projecten zijn:

  • Weet wat er rijdt. Een telprogramma dat de bestaande verkeersstromen op Royal FloraHolland inzichtelijk maakt.
  • Asfalt-vriendelijke vormgeving kruispunt N231-Hoofdingang. Het bleek mogelijk om een eerder overeengekomen ontwerp te optimaliseren met behoud van draagvlak. Op het toch al grote kruisingsvlak bespaart dit ontwerp asfalt (en dus kosten en ruimte). Het ontwerp is inmiddels in 2015 gerealiseerd.
  • Uitbreiding locatie Oost. Wij verzorg(d)en de verkeerskundige onderzoeken en adviezen behorende bij de bestemmingsplanprocedure.
  • De Ongestoord Logistieke Verbinding (OLV). Wij stonden aan de wieg van de business case en de gekozen inhoudelijke variant voor de OLV: afwikkeling van vrachtverkeer met gegarandeerde reistijden voor de sierteeltgewassen.
  • Experience Centre. Wij analyseren en denken mee over de bereikbaarheidsoplossingen als op/bij het Royal FloraHolland-terrein een 'ervaar attractie' komt als boegbeeld voor de sierteeltsector. Daar beleeft u wat er nodig is om verse sierteeltgewassen in huis te krijgen en welke emotie en welzijn dat met zich mee brengt. De bezoeker ervaart zo de dynamische sierteeltwereld én snelle verkeersafwikkeling.
Opdrachtgever: Royal Flora Holland
Jaar: 2011-2016