Lincolnpark schets (bron Poswad Maxwan)

De gemeente Haarlemmermeer werkt aan verschillende ontwikkelplannen om invulling te geven aan de woningbouwopgave in Noord-Holland (op Zuid-Holland na de provincie met het grootste tekort). Een van de plannen is Lincolnpark: een gemengde wijk in Hoofddorp met ruimte voor ca. 1600 woningen. De gemeente heeft hoge ambities op het gebied van gezondheid, klimaatbestendigheid, circulariteit en energie. Wij vertaalden deze ambities naar een mobiliteitsplan met focus op slimme mobiliteit.

(bron afbeelding: Posad Maxwan)

Duurzame ambities

In het opgestelde mobiliteitsplan ligt de focus op duurzaamheid. Daarnaast zet de gemeente Haarlemmermeer in op maatregelen die bewoners en bezoekers meer keuzevrijheid geven, en die tegelijkertijd de ruimtelijke impact van mobiliteit op de leefomgeving verkleinen. Deze uitgangspunten voor de gebiedsontwikkeling hebben we uitgewerkt in concrete mobiliteitsmaatregelen. Vervolgens hebben we de impact van deze mobiliteitsmaatregelen op de vervoerswijzekeuze in beeld gebracht.

Om de mobiliteitsbehoefte van toekomstige inwoners te schetsen, werkten we via het STOMP ordeningsprincipe (Stappen, Trappen, Openbaar vervoer, Mobility as a Service, Privéauto):

  • Stappen en Trappen: voor Lincolnpark zijn lopen en fietsen aantrekkelijke vervoerswijzen voor korte afstanden. Benodigde voorzieningen zijn in de buurt en er zijn aantrekkelijke loop- en fietsroutes naar de belangrijkste bestemmingen buiten de wijk.
  • Openbaar vervoer: dankzij het uitgebreide HOV-netwerk in de gemeente Haarlemmermeer is het ov een logische vervoerswijzekeuze. Daarnaast is het belangrijk om Lincolnpark zo goed mogelijk aan te sluiten op een nieuwe HOV lijn tussen Noordwijk en Schiphol.
  • Mobility as a Service: er zijn daarnaast verschillende first- en last mile oplossingen beschikbaar om de reis van en naar de nabijgelegen busstations en het treinstation aantrekkelijk te maken. Deelmobiliteitsoplossingen maken het straks mogelijk om een e-bike of bakfiets te gebruiken.
  • Privéauto: in Lincolnpark is minder ruimte voor privéauto’s. De gemeente kiest hier voor een relatief lage parkeernorm voor auto’s: een minimum parkeernorm van 1,2 per woning. Het is de bedoeling dat voor korte afstanden minder de auto wordt gepakt. Om die reden kan parkeren alleen op afstand in een van de negen parkeergarages in de wijk. Daarnaast krijgen deelauto’s een belangrijke rol in Lincolnpark.

Ruimte voor nieuwe mobiliteitsconcepten

Met deze benadering van mobiliteit stimuleert de gemeente het gebruik van duurzame,  gezonde én nieuwe mobiliteitsconcepten. Zo heeft bijvoorbeeld logistiek in dit gebied veel impact op de openbare ruimte. Dat vraagt om specifieke maatregelen voor het bezorgen van pakketten, het leveren van diensten of het ophalen van afval. Dankzij slimme bundelingsconcepten zoals pakketkluizen op strategische locaties, hoeft logistiek verkeer straks niet door de hele wijk te rijden. Deze locaties worden gecombineerd met een fietsenstalling of ondergrondse afvalcontainers. Zo ontstaat een nanohub.

Slimme mobiliteitsoplossingen voor gebiedsontwikkelingen

Met inzet van het smart mobility wheel de juiste mobiliteitsoplossingen kiezen, passend bij de ambities en doelgroep van het gebied.

Lees meer

Oplossing

Smart mobility gebiedsontwikkeling.png
Lincolnpark afname autoritten.png

Doorrekening van de plannen toont een afname van 20% van de autoritten (2.500) per dag.

Doorrekening van de plannen

Plannen zoals die van Lincolnpark zijn pas echt succesvol als deze ook daadwerkelijk leiden tot het gewenste resultaat: duurzame mobiliteit en keuzevrijheid. Na doorrekening van de plannen, blijkt dat de gekozen mix van mobiliteitsmaatregelen zal leiden tot een afname van 2.500 autoritten per dag (-20%).

Recent heeft de gemeenteraad ingestemd met het ambitieuze plan voor Lincolnpark. Lees meer over plannen via de website van de gemeente Haarlemmermeer.

Opdrachtgever: gemeente Haarlemmermeer
Jaar: 2021