Inzicht in effecten beleid met mobiliteitsmonitor Den Haag

Project

Mobiliteitsmonitor Den Haag

Den Haag groeit, het verkeer wordt drukker en er is minder ruimte in de stad. De gemeente is daarom anders gaan kijken naar mobiliteit. Om de effecten van hun mobiliteitsbeleid te volgen, maakt de gemeente gebruik van informatie uit het Nederlands Verplaatsingspanel.

De Haagse mobiliteitstransitie

De Haagse mobiliteitstransitie focust zich op:

  • Stimuleren van vervoerswijzen die zuinig omgaan met ruimte
  • Innovatieve mobiliteitsoplossingen, zoals inzetten op het delen van fietsen, -auto’s en -scooters
  • Beter aansluiten van mobiliteitsdiensten en manieren van vervoer (digitaal)
  • Beïnvloeden van reisgedrag

Mobiliteitsmonitor Den Haag

Om de effecten van hun mobiliteitsbeleid te volgen, maakt Den Haag gebruik van informatie uit het Nederlands Verplaatsingspanel (NVP). De nadruk ligt daarbij op veranderingen in de modal split. Het dashboard voorziet de gemeente van meer en beter inzicht, bijvoorbeeld inzicht in of en hoe de modal split wijzigt op basis van gevoerd beleid en hoe dit vervolgens ook ritten, reisafstanden en reistijden beïnvloedt.

NVP gemeente Den Haag

Dashboard van de gemeente Den Haag in het Nederlands Verplaatsingspanel

Beter monitoren, bijsturen en evalueren

De gemeente Den Haag kan met het NVP als databron en de bijbehorende dashboards zelf inzichtelijk maken wat de effecten zijn van beleidswijzigingen. Op basis van deze inzichten is Den Haag beter in staat om haar mobiliteitsbeleid te monitoren, tussentijds bij te sturen en te evalueren.

Opdrachtgever: Gemeente Den Haag
Jaar: 2020