Adviseren achter de schermen van de Noord/Zuidlijn

7 september 2017

De Noord/Zuidlijn komt er aan. De argeloze Amsterdamse reiziger en de vele bezoekers van de hoofdstad merken daar nu nog weinig van, maar achter de schermen werkt GVB hard aan de voorbereidingen om straks, in de zomer van 2018, naadloos de Noord/Zuid-lijn in bedrijf te nemen. Van de ene op de andere dag een geheel nieuw netwerk voor metro, tram en bus; dat regel je niet op een namiddag. Hoeveel reizigers gaan een andere route kiezen? Welke verbindingen gaan meer reizigers trekken omdat ze sneller worden? Maar ook: wie gaat er in een nieuw netwerk op achteruit, en hoe leggen we dat aan hen uit? En dat in Amsterdam, waar het bijna altijd druk is en waar fietsers, voetgangers, OV en auto strijden om de ruimte. 

Intussen staat Amsterdam niet stil en wordt er doorgebouwd en -gewerkt. Een continue reizigersgroei, de viering van Koningsdag of een afsluiting van de A10? Ook het huidige netwerk moet blijven inspelen op evenementen, werkzaamheden en veranderingen in de stad. Daarbij zijn de middelen niet onbeperkt: GVB moet gaan rijden zonder subsidie en trekt ook niet zomaar een ‘blik trams’ open om aan de flinke reizigersgroei tegemoet te komen. Dat vraag om constant puzzelwerk om de beschikbare middelen zo goed mogelijk in te zetten en een passend antwoord te bieden op de veranderende situatie.
Goudappel Coffeng heeft GVB in dit proces ondersteund en op vele fronten geadviseerd. Zo kon GVB zich zowel gedegen voorbereiden op de komst van de Noord/Zuidlijn, als de dagelijkse operatie ‘draaiende’ houden. Hulp in drukke tijden dus, in de vorm van expertise en ‘handjes’.

Kritisch en bijdehand
Vervoerkundige Michiel Sommeijer: “Een expertteam van GVB’ers heeft 1,5 jaar gewerkt aan het Vervoerplan Noord/Zuidlijn. De kans op een tunnelvisie is dan groot. Om dit te voorkomen zijn we op zoek gegaan naar een niet-GVB’er met vervoerkundige kennis: we hebben Goudappel Coffeng ingehuurd om kritisch en bijdehand te zijn, maar ook meteen met inhoudelijke tegenvoorstellen te komen. Dit is succesvol gebleken en voor herhaling vatbaar bij een volgend project. Daarnaast heeft Goudappel Coffeng ons ook bij vele andere werkzaamheden geadviseerd. Wat ons het meest in positieve zin heeft verbaasd is dat alle adviseurs zich snel het onderwerp en de materie eigen maken. Ze hebben aan twee woorden genoeg en zijn ervaren genoeg om zelfstandig tot een gewenst eindresultaat te komen, ideaal voor ons als opdrachtgever!”

Adviseur Erik Oerlemans: “We hebben GVB onder andere geholpen met het maken van rijtijdanalyses, het analyseren van reizigersstromen en het uitwerken van aanpassingen in de dienstregeling. Het speelveld bleek voldoende breed; van het evalueren van het vervoer voor een evenement tot het zetten van structurele interne stappen in de monitoring van het dagelijkse product. Ook dachten we mee in het beter inrichten van de coördinatie van omleidingen. Door deze al ver vooruit in de planning te zetten, ontstaat zicht op perioden die (te)veel inzet vragen van personeel en materieel. Op dat moment is er nog actie mogelijk om dat op te lossen, bijvoorbeeld door de planning van een project niet samen te laten vallen met een ander groot project in de buurt, of de uitvoering juist voor of na de start van Noord/Zuid-lijn te plannen. Om zoiets te bereiken schakelden we binnen GVB op verschillende niveaus; van trambestuurder tot manager”, aldus Oerlemans.

Als in 2018 de Noord/Zuid-lijn gaat rijden, zal dat zijn uitwerking op de reiziger niet missen. Dat er in de tussentijd ook een veelheid van (tijdelijke) wijzigingen is geweest in het bestaande net, zal minder opvallen. En dát was dan ook precies de bedoeling.

Opdrachtgever: GVB
Jaar: 2016-2017