Basisprognoses NRM- en LMS- geactualiseerd door consortium  

29 september 2017

De strategische verkeersmodellen Nederlands Regionaal Model (NRM, verdeeld in Noord, Oost, Zuid, West) en het Landelijk Model Systeem (LMS) van Rijkswaterstaat zijn in april 2017 door het consortium ABF, DAT.Mobility, hoofdaannemer Goudappel Coffeng, Panteia en Significance aan Rijkswaterstaat opgeleverd. De genoemde modellen worden gebruikt voor het opstellen van prognoses van mobiliteitsontwikkelingen, van de belastingen van het hoofdwegennet en het spoornetwerk. Op basis van deze prognoses worden de effecten van beleidsmaatregelen voorspeld en worden effecten op de leefomgeving berekend.

In de basismodellen zijn de meest recente inzichten in infrastructuur (MIRT 2017) en ontwikkeling in bevolking en werkgelegenheid (de nieuwe WLO-scenario's) meegenomen, evenals een aantal modelvernieuwingen. Ook het basisjaar van deze verkeersmodellen is geactualiseerd naar 2014. Henri Palm, projectleider namens het consortium: ‘Nieuw in de aanpak was dat de actualisatie van de basisprognoses en het basisjaar in zijn geheel door het consortium is uitgevoerd. In het verleden werden de deelproducten via afzonderlijke opdrachten in de markt gezet. Ook nieuw was een grotere betrokkenheid van de regionale partners. Via een toegankelijke webapplicatie konden zij netwerken, tellingen en toedelingen controleren en beoordelen en voorzien van commentaar. Het hele project is conform planning uitgevoerd en heeft bijna twee jaar in beslag genomen. Samen met onze opdrachtgever, de dienst WVL van Rijkswaterstaat, kijken we terug op een geslaagd project.’

Het Nederlands Regionaal Model is verdeeld in Noord, Oost, Zuid en West. De modellen zijn onderling consistent doordat ze op dezelfde actuele uitgangspunten, basisgegevens en software zijn gebaseerd. De basis voor prognoses gemaakt met het model zijn de landelijke Welvaart en Leefomgevingscenario’s (WLO-scenario’s) van de planbureaus.

Actueel
LMS en de NRM’s bevatten actuele informatie over netwerken, verkeer- en vervoerbeleid en sociaal economische gegevens op zowel landelijk als lokaal/regionaal niveau. De regionale NRM’s worden toegepast bij verkenningen en planuitwerkingen verkeer en vervoer binnen het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM), en voor onderzoeksdoeleinden van regionale partijen en markt.

Het LMS wordt gebruikt bij de evaluatie van beleidsopties op strategisch niveau die zich richten op lange termijn oplossingen van verkeer en vervoer. Bijvoorbeeld bij een Nationale Markt Capaciteit Analyse (NMCA).

Kwaliteit

Rijkswaterstaat is de eigenaar en beheerder van LMS en NRM en daarmee ook verantwoordelijk voor de kwaliteit ervan. De kwaliteit wordt cyclisch op orde gehouden door jaarlijkse actualisatie: de verkeersmodellen gebruiken invoerdata die jaarlijks worden geactualiseerd.

 

 

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat
Jaar: 2017