Benchmarkrapportage centra Den Haag, Woerden, Enschede, Heemskerk en Apeldoorn

11 december 2017

De Vitaliteitsbenchmark Centrumgebieden geeft inzicht in de multidisciplinaire vitaliteit van Nederlands 100 grootste centrumgebieden. De ranking van de vitaliteit is opgebouwd uit een score op 20 onderliggende indicatoren verdeeld over demografie, voorzieningenaanbod, ruimtelijke kwaliteit en bereikbaarheid.

Voor onder meer de gemeenten Woerden, Enschede, Leeuwarden, Den Haag, Heemstede en Apeldoorn heeft Goudappel Coffeng een diepgaande benchmarkrapportage opgesteld. In deze rapportage wordt voor elk onderdeel toegelicht hoe het centrum zich verhoudt ten opzichte van benchmarkcentra (in de regio of landelijk vergelijkbare centra). Op welk specifiek onderdeel scoort het centrum juist goed ten opzichte van de concurrentie in de regio en op welk onderdeel juist niet. Waar kan het centrum zich mee onderscheiden? Maar ook, wat kan het centrum op onderdelen leren van vergelijkbare centra? Waarom lukt het bijvoorbeeld Heemskerk wel om de eigen inwoners te binden en buurman Beverwijk in mindere mate. In de benchmarkrapportage worden gerichte adviezen gegeven aan welke knoppen het centrum kan draaien om de vitaliteit van het centrum te verbeteren. Quick wins, maar ook verbetermogelijkheden die een wat langere adem vergen.  De gemeenten zijn actief met de adviezen aan de slag gegaan. Zo heeft de gemeente Woerden vanwege het onderbezet zijn van bepaalde branches en winkelketens gericht acquisitie gevoerd om het centrum te versterken.

 

Opdrachtgever: Diverse gemeenten
Jaar: 2017