Betrokken bewoners en andere belanghebbenden spil in nieuw verkeersplan gemeente Edam-Volendam

24 juli 2018

Enkele weken geleden is het Verkeersplan Edam-Volendam vastgesteld in de gemeenteraad. Het opstellen hiervan heeft deel uitgemaakt van een bijzonder project wat Goudappel Coffeng voor de gemeente heeft uitgevoerd.

Nieuw voor de gemeente was het intensieve proces met bewoners en andere belanghebbenden. Zij hebben de thema’s voor in het plan bepaald en uitgewerkt, de meeste maatregelen bedacht en door een spelvorm samen besproken welke maatregelen prioriteit hebben. Meer dan 300 ideeën voor projecten zijn aangedragen via bijeenkomsten, een online enquête, Facebook, mijnoverheid.nl en vele andere manieren (briefjes, mails, gesprekken). Adviseur Tineke Mateboer: “Het gebruik van een dergelijk actief proces leent zich goed voor een gemeente als Edam-Volendam, waar bewoners écht betrokken zijn en een duidelijke mening hebben.

Dat betekende een flinke klus voor ons om alle maatregelen te bekijken en daarna te beoordelen. De uiteindelijke set aan maatregelen is neergelegd in een uitvoeringsprogramma waar de gemeente de komende jaren mee aan de slag kan. Dit zijn bijvoorbeeld concrete projecten rond fietsparkeren en verbeteringen van bepaalde kruisingen, maar ook lobby-projecten waarmee de gemeente naar provincie of de Vervoerregio kan stappen.“

Een mooi voorbeeld van een concrete maatregel die bewoners hebben aangedragen is het veranderen van de voorrangssituatie bij rotondes. Tineke: “Fietsers hebben op rotondes in de gemeente geen voorrang op autoverkeer, terwijl dit wel gewenst wordt. In het uitvoeringsprogramma is deze aanpassing opgenomen.”

De gemeente is nu aan zet om de maatregelen uit te voeren in de komende jaren en Edam-Volendam nog mooier en toegankelijker te maken.

Opdrachtgever: Gemeente Edam-Volendam
Jaar: 2018