Complementaire spelkwaliteiten zorgen voor maximaal teamresultaat

10 december 2013

Een 'Routekaart Beter Benutten' is niet zomaar een plan, zeker niet met de Amsterdamse Verkeersnetten als scope. Veel kennis en partijen worden ervoor bij elkaar gebracht door een enthousiast team. De juiste mix van spelkwaliteiten zorgt dat de inhoudelijke inbreng maximaal tot zijn recht komt in beheerst proces.

Bij de Dienst Infrastructuur, Verkeer & Vervoer (DIVV) van de Gemeente Amsterdam is Jeroen Loijen van Goudappel Coffeng gedetacheerd als beleidsadviseur, onder andere voor het project "Routekaart Beter Benutten Amsterdamse Verkeersnetten". Jeroen werkt daarvoor met een team van DIVV-ers aan kennisvergaring bij overheden, marktpartijen, kennisinstituten en DIVV zelf, aan presentaties voor verschillende doelgroepen en uiteindelijk aan een plan voor directie en wethouder. De inhoudelijke en bestuurlijke spelkwaliteiten zijn volop aanwezig. Jeroen zet daarom vooral zijn proces-spelkwaliteiten in:

  • durven niet te weten: kritisch naar eigen werk kijken en telkens afvragen wat de gevonden informatie bijdraagt aan de gestelde vragen, of de juiste partijen betrokken zijn en wat er nog mist.
  • nieuwsgierig blijven: op zoek blijven gaan naar andere visies op het onderwerp en extra informatie. Door kennis te bundelen en door te vragen elkaar scherp houden en nieuwe vragen boven water krijgen.
  • altijd samenwerkend: zoek elkaar binnen en buiten het projectteam op om kennis te delen en gebruik te maken van ieders kwaliteiten. Wees actief in het bij elkaar brengen van de juiste mensen.
  • echt luisterend: laat ieders inbreng tot je doordringen en geef de essentie scherp en helder terug aan het team. Klopt het? Is het van belang om wel/niet te vermelden in de routekaart?

Oftewel: Jeroen begeleidt het proces van begin tot het eind waardoor zijn teamgenoten hun inhoudelijke inbreng optimaal kunnen leveren.

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam
Jaar: 2013 - 2014