De Binckhorst innovatief bereikbaar

27 maart 2018

Binnen het programma Automatisch Vervoer op de Last Mile (AVLM) van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) zijn zeven pilots voor zelfrijdende voertuigen omschreven. Een hiervan is het toepassen van zelfrijdende voertuigen in de stadsontwikkeling de Binckhorst, centraal gelegen tussen Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk. Het stadsdeel de Binckhorst staat aan de vooravond van een grootschalige ruimtelijke transitie van een voormalig industrieterrein naar een hip woon-werkgebied binnen Den Haag.

Om een aantrekkelijke woonomgeving te bieden speelt de bereikbaarheid bij deze ruimtelijke ontwikkelingen een cruciale rol. De centrale vraag binnen de studie was: Welke rol kan zelfrijdend vervoer spelen in de herontwikkeling van de Binckhorst?

Mogelijke potentie
Hierbij is de vervoerwaarde als uitgangspunt genomen. De vervoerwaarde is immers richtinggevend voor een toekomstige business case. Ondanks dat er nog de nodige uitdagingen liggen voor zelfrijdende voertuigen, onderzoekt de studie wat de mogelijke toekomstige potentie zou kunnen zijn. Hiervoor is, gezamenlijk met de gemeente Den Haag, een drietal principescenario’s opgesteld die aansluiten bij de beoogde ruimtelijke ontwikkelingen van de Binckhorst.

De mogelijke vervoerwaarde is bepaald voor ieder van deze drie scenario’s. De vervoerwaarden varieerden sterk met het karakter van ieder scenario: van een pilotverbinding, het vervangen van het huidige lokale OV, tot het vervullen van een lokale functie in aanvulling op het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV). Hierbij bleek het balanceren tussen te lage en te hoge vervoerwaarden voor lijn gebonden zelfrijdende voertuigen belangrijk. Bij een te lage vervoerwaarde is het een lastige business case, terwijl bij te hoge lijn-gebonden vervoerwaarden zelfrijdende voertuigen niet meer efficiënt zijn en conventionele grote OV-voertuigen nodig zijn met een hoge capaciteit. De sterke punten van ieder scenario zijn gebundeld in een synthesevariant; de Binckhorst wordt ontsloten met een verbinding van zelfrijdende voertuigen tussen de stations Den Haag Hollandse Spoor en Voorburg. Daarnaast wordt ook lokaal de ruimtelijke vulling ontsloten en wordt een overstapmogelijkheid geboden op de lightrail door de Binckhorst uit Schaalsprong OV. Uit de studie blijkt dat  de filosofie voor het inzetten van zelfrijdende voertuigen zou moeten zijn dat deze moeten aansluiten op (H)OV-assen in plaats van het vervangen van deze assen.

Daarnaast is gekeken naar het efficiënt inzetten van materieel en de mogelijkheden om hierin te sturen. Dit blijkt voor de diverse scenario’s tot aanzienlijke besparingen te kunnen leiden in de benodigde materieelinzet. De uitkomsten van dit onderzoek zijn een opmaat voor de verdere ruimtelijke ontwikkeling van de Binckhorst.

Opdrachtgever: Gemeente Den Haag
Jaar: 2018