Duurzaam en ambitieus mobiliteitsconcept voor Merwedekanaalzone

16 april 2020

De provincie Utrecht heeft de gemeente Utrecht laten weten positief te staan tegenover haar plannen voor woningbouw in de Merwedekanaalzone. Deze plannen liggen momenteel ter visie voor. Volgens de provincie leveren de plannen een flinke bijdrage aan de behoefte aan nieuwe woningen in de stad. Ze bieden kansen om de stad gezonder, groener en duurzamer te maken.

De provincie ondersteunt de ambitie van de gemeente Utrecht om in te zetten op duurzame mobiliteit door in de Merwedekanaalzone lopen, fietsen en het openbaar vervoer centraal te zetten. Het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer erdoor worden gestimuleerd, mits de maatregelen die hiervoor nodig zijn tijdig genomen worden. Wel denkt de provincie dat knelpunten kunnen ontstaan op de locaties waar loop- en fietsroutes en routes voor het openbaar vervoer elkaar kruisen.

De provincie vindt het daarom verstandig dat de gemeente Utrecht ervoor kiest de Merwedekanaalzone in fasen te ontwikkelen en de effecten op het verkeer te monitoren. Hierdoor moet duidelijk worden of het inderdaad mogelijk is om in dit gebied door te groeien naar 10.000 of meer woningen.

Goudappel is al sinds begin 2017 betrokken met de advisering rondom de ontwikkeling van 10.000 woningen in de Merwedekanaalzone. Zo was het één van de eerste grootschalige binnenstedelijke ontwikkelingen waar ingezet wordt op een ambitieus mobiliteitsconcept, met de mobiliteitshub als centraal element. Ook zijn we betrokken geweest bij diverse uitwerkingsvragen op het gebied van parkeren (zowel voor auto als fiets) en de aanleg van fietsbruggen. Ook hebben we onderzocht welk multimodaal netwerk (auto, fiets en OV) nodig is om de grootschalige stedelijke ontwikkelingen mogelijk te maken. 

Visualisatie van vertrekkende ritten Utrecht Zuidwest

Modal Split Utrecht Zuidwest zonder en mét maatregelen

Modal Split Utrecht Zuidwest zonder en mét maatregelen

In oktober 2021 stemde de gemeenteraad van Utrecht in met de plannen voor de wijk Merwede (een van de drie deelgebieden van de Merwedekanaalzone). 

 

Opdrachtgever: Gemeente Utrecht
Jaar: 2017-heden