Duurzaam en ambitieus mobiliteitsconcept voor Merwedekanaalzone

16 april 2020

De provincie Utrecht heeft de gemeente Utrecht laten weten positief te staan tegenover haar plannen voor woningbouw in de Merwedekanaalzone. Deze plannen liggen momenteel ter visie voor. Volgens de provincie leveren de plannen een flinke bijdrage aan de behoefte aan nieuwe woningen in de stad. Ze bieden kansen om de stad gezonder, groener en duurzamer te maken.

De provincie ondersteunt de ambitie van de gemeente Utrecht om in te zetten op duurzame mobiliteit door in de Merwedekanaalzone lopen, fietsen en het openbaar vervoer centraal te zetten. Het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer erdoor worden gestimuleerd, mits de maatregelen die hiervoor nodig zijn tijdig genomen worden. Wel denkt de provincie dat knelpunten kunnen ontstaan op de locaties waar loop- en fietsroutes en routes voor het openbaar vervoer elkaar kruisen.

De provincie vindt het daarom verstandig dat de gemeente Utrecht ervoor kiest de Merwedekanaalzone in fasen te ontwikkelen en de effecten op het verkeer te monitoren. Hierdoor moet duidelijk worden of het inderdaad mogelijk is om in dit gebied door te groeien naar 10.000 of meer woningen.

Goudappel Coffeng is al sinds begin 2017 betrokken met de advisering rondom de ontwikkeling van 10.000 woningen in de Merwedekanaalzone. Zo was het één van de eerste grootschalige binnenstedelijke ontwikkelingen waar ingezet wordt op een ambitieus mobiliteitsconcept, met de mobiliteitshub als centraal element. 

Ook op dit moment en de komende periode blijft Goudappel Coffeng betrokken bij de advisering rondom de Merwedekanaalzone. Er zijn nog diverse uitwerkingsvragen op het gebied van parkeren (voor zowel auto, als fiets) en de aanleg van fietsbruggen. Daarnaast werken we op dit moment aan een modelstudie Utrecht Zuidwest om te onderzoeken welk multimodaal netwerk (auto, fiets en OV) nodig is om de grootschalige stedelijke ontwikkelingen mogelijk te maken. Deze zullen ook deels antwoord geven op een aantal van de aandachtspunten die de provincie benoemt, zoals de doorstroming van het verkeer. 

Visualisatie van vertrekkende ritten Utrecht Zuidwest

Hoewel er op dit moment veel maatschappelijke onzekerheid bestaat vanwege het coronavirus, lopen veel beleidstrajecten door. Hetzelfde geldt voor de advisering van Goudappel Coffeng binnen deze beleidstrajecten. Het is goed om te zien dat besluitvorming van overheden rondom grote beleidsopgaves, zoals de Merwedekanaalzone, worden doorgezet.

Modal Split Utrecht Zuidwest zonder en mét maatregelen

 

 

Opdrachtgever: Gemeente Utrecht
Jaar: 2017-heden