Gedesaggregeerd verkeersmodel maakt differentiatie naar doelgroep mogelijk

7 juli 2014

Ouderen reizen anders dan jongeren. Veelverdieners reageren anders op beprijzing dan minderverdieners et cetera. Het doelgroep-gericht modelleren van verkeersprognoses wint aan belang. Amsterdam daagde de markt uit en koos voor ons gedesaggregeerde verkeersmodel.

Voor de gemeente Amsterdam ontwikkelde Goudappel Coffeng samen met Significance het nieuwe Verkeersmodel Amsterdam (VMA). De gemeente koos voor ons na een Best Value Procurement-inkoopprocedure, waarbij de markt uitgedaagd wordt de beste oplossing te vinden op de gestelde functionele behoefte. Wij kozen voor een zogenaamd gedesaggregeerd verkeersmodel, gezien het toenemende belang om reisgedrag per doelgroep te bekijken in verkeersprognoses (naar leeftijd, naar huishoudtype en inkomen). Denk bijvoorbeeld aan vergrijzing en de individualisering. Ook worden de mogelijkheden vergroot om de oorzaken van geprognotiseerde effecten te verklaren. Het nieuwe model is "op 20 april 2015 feestelijk in gebruik genomen":http://www.goudappel.nl/actueel/2015/04/22/verkeersmodel-amsterdam/ voor strategische, tactische en operationele vraagstukken rond de mobiliteit in stad en regio.

Gedurende de ontwikkelingsfase en nu tijdens de gebruiksfase verzorgt DAT.Mobility dat het verkeersmodel via internet toegankelijk was, is en blijft op basis van "OmniTRANS Remote Hosting":http://www.dat.nl/nl/producten/omnitrans/.

Lees "hier in vakblad Verkeerskunde":http://www.verkeerskunde.nl/internetartikelen/internetartikelen/amsterdam-transitie-naar-fijnmazig-verkeersmodel.4.37033.lynkx meer over de aanbesteding en ontwikkeling of klik op de afbeelding voor een "infographic":http://www.goudappel.nl/media/uploads/files/Infographic_VMA_-_Gemeente_Amsterdam.pdf. "!/media/uploads/images/VMA-infographic.jpg!":/media/uploads/files/Infographic_VMA_-_Gemeente_Amsterdam.pdf

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam
Jaar: 2014 -2015